Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1042303002958 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT24/05/200371402082THPT27.25
2187912558 Kha Thị Bảo23/09/200271402081THPT27.25
3206344433 Trần Thị Thơ01/05/200271402081THPT27
4040690241 HỒ A HẠNG01/10/200171402082THPT27
5192203363 Hồ Quang Vinh12/05/200271402082Học bạ26.95
6191920841 Lê Huỳnh Vĩnh Đức18/09/200271402081THPT26.5
7206343125 Nguyễn Thị Miên13/03/200271402081THPT26.25
8241873942 Vi Thị Dinh20/04/200271402081THPT26.25
9206154889 TRẦN THỊ HẠNH29/08/200371402082THPT26.25
10206154024 ALĂNG QUỐC26/02/200371402081THPT25.75
11385860752 LÊ TRUNG PHÁT28/01/200371402082THPT25.75
12040587309 Điêu Chính Tiến02/09/200271402082THPT25.75
13191922250 Trần Văn05/09/200271402081THPT25.5
14191927721 LÊ THỊ THANH VÂN15/01/200371402081THPT25.5
15192145131 NGUYỄN THỊ NGÂN02/08/200371402082THPT25.5
16038203018687 PHẠM QUÝ NAM18/06/200371402081THPT25.25
17MI2800676277 LÊ NGỌC TRUNG21/03/200371402081THPT25.25
18187935871 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH17/09/200371402084THPT25.25
19040590235 CỨ A THẢY12/04/200371402082THPT25.25
20191929312 PHẠM NGỌC THÙY DƯƠNG18/11/200371402082THPT24.75
21231468636 VĂN THỊ LÀNH21/01/200371402081THPT24.75
22192104677 Ngô Viết Hoàng06/04/200271402082THPT24.75
23206343109 Nguyễn Quang02/09/200271402081THPT24.75
24206467559 Huỳnh Thị Cẩm01/09/200171402081THPT24.5
25038303009118 TÔ ÁNH NGUYỆT23/02/200371402081THPT24.5
26045203000386 TRƯƠNG VĂN LƯU24/04/200371402081THPT24.5
27192108768 HỒ DUY THIỆN27/04/200371402081THPT24.5
28079302020571 Văn Thị Thuỷ Tiên11/11/200271402082Học bạ24.35
29251290217 Ka Hân10/09/200271402081THPT24.25
30040737467 Vàng A Đông11/04/200271402082THPT24.25
31206173957 ALĂNG VINH04/03/200371402081THPT24.25
32231301700 PHAN HỮU01/08/200171402081THPT24.25
33008303001495 PHẠM NGỌC MAI13/01/200371402081THPT24
34187935038 NGUYỄN SỸ QUỐC KHÁNH04/10/200371402081THPT24
35335088837 ĐOÀN THỊ TRÚC PHƯƠNG25/12/200371402081THPT24
36215551677 Nguyễn Lâm Vy27/10/200271402082THPT24
37092201003709 Nguyễn Chí Thành29/09/200171402081Học bạ24
38082368558 TRIỆU THỊ HÒA16/09/200371402081THPT23.75
39014303003231 LÒ NGỌC CHI06/08/200371402082THPT23.75
40206039988 HỒ THỊ BẢY12/09/200371402081THPT23.65
41187957540 HỒ VIẾT PHƯƠNG13/12/200271402081THPT23.5
42192211866 HỒ VĂN03/04/200271402081THPT23.5
43241936174 Nông Thị Hậu02/09/200271402081THPT23.5
44040303003970 LÊ THỊ HỒNG VÂN31/07/200371402081THPT23.25
45215595736 TRÌNH MINH QUỐC14/06/200371402083THPT23.25
46046303000438 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH04/10/200371402081THPT23.08
47197426213 HỒ VĂN QUỲNH16/04/200371402082THPT23
48037302003891 Đinh Thị Thanh Thảo11/12/200271402081THPT23
49241873246 Đàm Thị Biên10/02/200271402081THPT23
50184471070 Nguyễn Lê Việt Anh02/04/200271402082THPT22.75

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS