Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2019


Chọn ngành     Tìm kiếm
1184403900 DƯƠNG THỊ25/12/20017140208125.25Đạt
2231340497 HỒ THỊ THẮM15/03/20017140208123.75Đạt
3038301013713NGUYỄN THỊ ÁNH11/12/20017140208123.25Đạt
4187840173 NGUYỄN TRUNG HIẾU14/03/20017140208223.25Đạt
5241955392 H' NHẤT LINH DU30/06/20017140208123.17Đạt
6184422483 PHAN QUỲNH VĨNH05/06/20017140208223Đạt
7192130021 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG25/01/20017140208222.5Đạt
8251248272 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ10/08/20017140208122.5Đạt
9082366360 NGUYỄN TÀI TUỆ MINH11/06/20017140208122.5Đạt
10385809772 LÊ VŨ TOÀN19/12/20017140208322.25Đạt
11197439951 NGUYỄN PHI QUANG HUY07/07/20017140208121.25Đạt
12385844152 NGUYỄN HOÀNG ANH04/03/20017140208321.25Đạt
13385873683 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN22/12/20017140208121.17Đạt
14197472278 ĐOÀN VĂN NAM05/11/20017140208221Đạt
15192203349 NGUYỄN THỊ ATẮT19/05/20017140208321Đạt
16187868779 LƯƠNG MINH KHANG27/11/20017140208120.25Đạt
17184432445 TRẦN ANH TUẤN19/06/20017140208120.25Đạt
18206154269 ALĂNG THỊ KIM14/10/20017140208120.25Đạt
19082366421 PHẠM ÁNH NGỌC04/03/20017140208120Đạt
20192103952 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ12/06/20017140208120Đạt
21072201003826NGUYỄN TIẾN ĐẠT22/04/20017140208320Đạt
22187877304 TRẦN THỊ DUNG29/04/20017140208119.75Đạt
23231404679 DƯƠNG THỊ THANH BA27/05/20017140208419.75Đạt
24192066580 VÕ VĂN HUYNH05/01/20017140208119.5Đạt
25184421551 LÊ THẾ TÂN11/05/20017140208119.5Đạt
26191997791 TRẦN CÔNG MINH01/05/20017140208119.5Đạt
27231186438 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN17/10/20017140208119.25Đạt
28191998905 LÊ THỊ KIỀU TRINH23/06/20017140208119.17Đạt
29192066352 PHẠM VĂN THÀNH ĐẠT24/10/20017140208318.75Đạt
30192102352 NGUYỄN CHÁNH HIỆP30/03/20017140208218.75Đạt
31073534139 HOÀNG NGỌC DOÃN02/05/20017140208218.25Đạt
32187868917 VI VĂN TUẤN ANH12/09/20017140208118.25Đạt
33206166125 NGUYỄN VĂN TAM08/12/20017140208118.25Đạt
34206054022 BRAO HỘI03/04/20017140208218.25Đạt
35215508896 Nguyễn Đình Hồng22/07/20017140208 18Đạt

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS