Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1192034961 NGUYỄN VĂN HÙNG27/09/200371402101THPT26.35
2206322895 Nguyễn Thị Thảo Hồng14/06/200271402101Học bạ26.25
3MI3300701182 HÀ THỊ THẢO UYÊN08/05/200371402101THPT26.05
4191921444 Mai Xuân Văn23/12/200271402101Học bạ25.95
5206054007 PƠ LONG PHAN30/03/200371402101THPT25
6191921444 Mai Xuân Văn23/12/200271402101THPT24.85
7192031503 Phạm Văn Nhân19/03/200271402101THPT23.65
8187993034 TRẦN DUY ĐỨC24/08/200371402101THPT22.85
9272949235 ĐỖ HOÀNG THỨC31/07/200371402102THPT22.5
10197462885 LÊ VĂN NHẬT09/02/200371402102THPT22.05
11197399167 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG11/01/200371402102THPT21.05
12188001017 NGUYỄN MINH QUÂN01/10/200371402101THPT20.9
13044303001271 CAO THỊ LY NA13/10/200371402101THPT20.85
14191920408 LÊ BẢO HÂN01/10/200271402101THPT20.5
15191931042 PHẠM QUỐC HUY09/07/200371402101THPT19.85
16184476409 NGUYỄN KHÁNH HÒA16/07/200371402101THPT19.05

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS