Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1191929007 NGÔ THỊ MINH HIẾU12/10/200371402181THPT28
2MI3800738852 ĐINH THỊ XOANH21/08/200371402182THPT27.75
3281356179 PHAN THỊ TRÀ MY05/09/200371402181THPT27.5
4233341709 Y XIÊN15/08/200371402181THPT27.5
5191925735 HUỲNH THỊ KIM PHỤNG08/10/200371402181THPT27.25
6197402605 ĐẶNG THƯỢNG HẢI10/10/200071402182THPT27
7231331974 NGUYỄN THỊ NGA25/10/200371402181THPT27
8044201003199 Đỗ Quang Lâm15/01/200171402182THPT27
9191919902 Dương Thi Cử28/01/200271402181THPT27
10044302002762 Lê Thị Ngọc Lan27/10/200271402181Học bạ26.95
11042203000541 DƯƠNG ĐỨC HIỆP11/04/200371402184THPT26.75
12191924847 HUỲNH TÔ MINH CHÂU14/02/200371402181THPT26.75
13MI3100655799 MAI THỊ MỸ HẠNH02/09/200371402181THPT26.5
14192140248 TRẦN THỊ YẾN NHI22/09/200371402181THPT26.5
15040303002736 BÙI DIỄM HUYỀN MY12/02/200371402182THPT26.25
16044303006336 TRẦN THỊ THANH NGA04/05/200371402181THPT26.25
17192210062 Phan Thị Huyền Trang24/02/200271402183Học bạ26.05
18197397476 LÊ BÁ HOÀI PHƯƠNG23/09/200371402182THPT26
19212531240 Nguyễn Khắc Khai18/05/200271402181Học bạ25.95
20184417954 Nguyễn Công Chính10/10/200271402181THPT25.75
21071123651 LÝ VĂN DUẬN06/12/200371402181THPT25.75
22184485020 PHAN THỊ VY01/04/200371402184THPT25.75
23MI3100655410 MAI THỊ THẢO VI02/09/200371402181THPT25.5
24197409612 LÊ VĂN HIẾU24/03/200371402181THPT25.25
25192035533 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH16/06/200371402181THPT25.25
26241928994 PHAN THỊ YẾN NHI29/03/200371402181THPT25.25
27191920138 Lê Thị Thiên Di14/03/200271402181THPT25.25
28201860882 Phan Thị Kim Ngân06/10/200271402181THPT25
29038202021032 Bùi Tiến Lực05/11/200271402181THPT25
30188000449 VI TUẤN ANH06/09/200371402182THPT25
31042203003274 LÊ THẾ ĐẠT01/02/200371402181THPT25
32044302004449 PHẠM THỊ HẢI THÙY04/07/200271402183THPT25
33241939930 LANG THỊ PHÚC09/07/200371402182THPT25
34197406304 Nguyễn Thị Tú Trinh07/08/200271402181Học bạ24.8
35191921105 Nguyễn Thanh An12/08/200271402181THPT24.75
36245503418 PHẠM THỊ XUÂN MAI06/09/200371402182THPT24.75
37197454664 BÙI THỊ BÌNH MINH20/08/200371402181THPT24.5
38191924843 NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH18/04/200371402182THPT24.5
39241865762 Nguyễn Thanh Liêm12/03/200271402181THPT24.5
40192218259 Lê Văn Đạt28/04/200271402181THPT24.25
41201860882 Phan Thị Kim Ngân06/10/200271402181Học bạ24.25
42051226589 NÔNG VĂN DŨNG19/02/200371402182THPT24.25
43038203020031 LÊ VĂN TIẾN27/09/200371402182THPT24.25
44045303000621 NGUYỄN VŨ THỦY NHI15/11/200371402183THPT24.25
45045203000476 NGUYỄN VIẾT QUÂN15/08/200371402181THPT24.25
46192002893 TRẦN THỊ THU THẤM23/12/200371402181THPT24.25
47191927544 BẠCH THẢO LINH22/11/200371402181THPT24.25
48187917529 NGUYỄN GIA CƯỜNG14/03/200371402184THPT24
49044303005186 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO10/07/200371402182THPT24
50044203003175 HOÀNG HẢI NAM01/05/200371402182THPT24

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS