Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1245395930 HOÀNG THỊ DUYẾN01/06/200371402191THPT29.8
2192075460 BẠCH THỊ NGỌC TRÀ19/03/200371402191THPT29
3187978791 NGUYỄN THỊ VÂN ANH26/11/200371402192THPT28.75
4184396751 HOÀNG THỊ26/04/200371402191THPT28.5
5184448168 LÊ THỊ HOA28/05/200371402191THPT28.25
6192077595 NGÔ QUỐC25/10/200371402191THPT28.05
7184396698 NGUYỄN THỊ YẾN10/07/200371402191THPT28
8042303002767 THÁI THỊ THÚY HIỀN07/05/200371402191THPT28
9225942354 LÊ MINH THÔNG05/04/200371402191THPT28
10038203019437 ĐOÀN QUANG LONG06/06/200371402191THPT27.75
11MI2900643907 PHẠM THỊ LINH12/08/200371402191THPT27.75
12233319459 Phạm Thị Thu Hằng12/12/200271402191Học bạ27.75
13038303008535 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA18/12/200371402191THPT27.5
14184428170 ĐÀO THỊ HOA02/10/200371402191THPT27.5
15MI2900650734 VŨ THỊ THÊM04/04/200371402191THPT27.25
16187833960 Vi Thị Ngọc02/10/200271402191THPT27.25
17233314231 Y Hạnh16/06/200271402192THPT27.25
18187951784 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG19/04/200371402193THPT27.15
19192077164 HUỲNH VĂN NHẬT30/12/200271402191THPT27
20197397831 Nguyễn Thị Nhung22/06/200271402191Học bạ27
21233345775 Y Thập14/08/200271402191THPT26.75
22187835396 Vi Thu Hiền22/12/200271402192THPT26.5
23044303003813 TẠ THỊ THÙY LINH30/08/200371402191THPT26.5
24192188956 HOÀNG XUÂN THÔNG19/12/200371402191THPT26.5
25233337153 Y YẾN14/08/200371402191THPT26.5
26242014462 NGUYỄN THỊ HOÀI11/07/200371402192THPT26.5
27040590157 GIÀNG A HƯU17/09/200371402191THPT26.5
28MI2900689062 NGUYỄN THỊ LINH04/06/200371402191THPT26.25
29042303003424 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG20/12/200371402191THPT26.25
30184479990 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC19/06/200371402191THPT26.25
31233337494 Y THIẾT25/08/200371402192THPT26.25
32184414996 Hồ Khánh Đạt18/02/200271402191THPT26.25
33044300004249 Trần Thị Chi01/09/200071402191Học bạ26.25
34044303001226 LÊ THỊ MỸ HẠNH18/05/200371402192THPT26.15
35206478580 NGÔ PHƯỚC TÀI14/04/200371402191THPT26.15
36184485601 DƯƠNG THỊ TRANG21/10/200371402191THPT26
37201810660 Trần Tịnh Uyên01/01/200271402191Học bạ25.85
38022303007350 ĐỖ THÙY LINH08/08/200371402191THPT25.75
39038303008276 VI THỊ HIỀN15/02/200371402191THPT25.75
40187976340 TRẦN THỊ LƯU LY31/08/200371402191THPT25.75
41MI2900630056 CAO THỊ TRANH04/07/200371402191THPT25.75
42188001771 VI NGỌC LỆ22/12/200371402191THPT25.75
43184426286 PHÙNG THỊ HIỀN13/06/200371402191THPT25.75
44197463798 NGUYỄN THỊ LAN ANH29/11/200371402191THPT25.7
45042203000819 NGUYỄN PHI ANH16/10/200371402191THPT25.55
46038303020595 ĐỖ THÚY22/02/200371402191THPT25.5
47187985987 HOÀNG THỊ GIANG10/09/200371402191THPT25.5
48192112162 VÕ NGUYÊN QUANG06/09/200371402192THPT25.5
49040303001211 PHẠM THỊ PHƯỢNG11/10/200371402192THPT25.25
50187834799 LANG THỊ THANH HOÀI16/08/200371402192THPT25.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS