Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1191971025 Hồ Quang Chinh03/08/200271402211Học bạ28.65
2212454480 Hồ Thị Kani11/07/200271402211Học bạ28.55
3231467433 Nguyễn Thị Trúc Nguyên21/09/200271402211THPT28.5
4192142883 Cao Ngọc Tài20/04/200271402211Học bạ28.1
5191971025 Hồ Quang Chinh03/08/200271402211THPT28
6197424049 Hồ Văn Khánh22/09/200171402211Học bạ27.55
7233296043 Nguyễn Minh Quý18/03/200171402211THPT27.35
8184441901 Phạm Tú Anh19/10/200271402211THPT27.25
9192141300 Lê Nguyễn Hồng Ân01/06/200271402211THPT27.25
10192142883 Cao Ngọc Tài20/04/200271402211THPT27
11184476381 NGUYỄN THỊ LỆ DUYÊN12/08/200371402211THPT27
12197408668 Trần Thảo Ngân19/08/200271402211Học bạ26.8
13231409010 Hoàng Trần Cao Sơn01/11/200271402211THPT26.75
14192000601 Nguyễn Ngọc Bảo Phương14/10/200271402212Học bạ26.55
15044203005181 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI20/10/200371402211THPT26.5
16231467433 Nguyễn Thị Trúc Nguyên21/09/200271402211Học bạ26.45
17221514817 Nguyễn Thái Phong11/09/200271402211Học bạ26.4
18191926817 DƯƠNG ANH TRÚC24/09/200371402211THPT26.35
19192000601 Nguyễn Ngọc Bảo Phương14/10/200271402211THPT26.35
20191973001 Nguyễn Thị Hồng Nhung10/04/200271402212THPT26.25
21206054439 A Lăng Thị Quỳnh06/06/200271402211THPT26.25
22197472966 Nguyễn Hữu Phú08/05/200171402211Học bạ26.25
23044203006271 NGUYỄN VĂN LỊCH21/04/200371402211THPT26.05
24191973001 Nguyễn Thị Hồng Nhung10/04/200271402211Học bạ26
25192073045 HUỲNH QUỐC LONG17/06/200371402211THPT25.95
26241987221 Nguyễn Văn Chiến23/10/200271402211Học bạ25.9
27184441901 Phạm Tú Anh19/10/200271402211Học bạ25.85
28192189109 Hoàng Quốc Việt03/12/200271402211Học bạ25.85
29212456291 Nguyễn Tấn Sỹ29/10/200271402211Học bạ25.75
30206126969 HUỲNH THỊ LƯU NGỌC26/08/200371402212THPT25.5
31212456291 Nguyễn Tấn Sỹ29/10/200271402211THPT25.5
32187926630 Hồ Sỹ Toàn17/01/200271402212Học bạ25.4
33197438541 Nguyễn Quang Nghĩa26/04/200171402211THPT25.25
34192220913 Hoàng Tiến Hiếu26/06/200271402211THPT25.25
35192055690 Lê Thị Minh Trân18/08/199871402211Học bạ25.2
36044303000058 TRƯƠNG NHƯ QUỲNH12/05/200371402211THPT25.15
37192220913 Hoàng Tiến Hiếu26/06/200271402211Học bạ25.05
38201872587 Nguyễn Thị Thùy Trinh12/12/200271402211Học bạ25.05
39197397507 Mai Thị Linh Chi28/12/200271402211THPT25
40191906062 HỒ MINH THƯ11/04/199971402211THPT25
41192210038 VIÊN THỊ NGỌC LINH24/03/200371402211THPT24.95
42233338869 Y OANH18/04/200371402211THPT24.75
43191906876 Nguyễn Thành Trung25/11/199971402211THPT24.65
44044202000734 Phạm Hữu Bảo28/10/200271402211THPT24.55
45192036332 Lê Hữu Hoàng23/06/200271402211THPT24.5
46197480349 NGUYỄN THỊ MỸ NY30/01/199971402211THPT24.5
47187926630 Hồ Sỹ Toàn17/01/200271402211THPT24.3
48191907042 Nguyễn Đại Long13/10/199971402211Học bạ24.25
49191924915 NGUYỄN LÊ THANH THẢO04/08/200371402211THPT24.25
50197462574 NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG22/07/200371402211THPT24.1

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS