Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1206224088 Lê Thị Yến Phụng10/02/200271402471Học bạ26.4
2206153695 Nguyễn Thị Thu Phương01/06/200271402472Học bạ25.75
3044302004314 Cao Thị Mỹ Anh20/05/200271402471Học bạ25.15
4191888855 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC25/07/198671402471THPT24.65
5231518305 PHẠM HỮU ĐOÀN02/08/200371402472THPT24.3
6233377458 ĐINH THỊ DỊU HÒA08/07/200371402472THPT23.45
7191974658 NGUYỄN THỊ BẢO NHÂN20/10/200371402471THPT23.3
8192074314 NGUYỄN THỊ LỘC08/02/200371402471THPT22
9191973945 TRẦN KHÁNH QUỲNH15/11/200371402476THPT21.2
10036303014160 BÙI THỊ YẾN11/06/200371402471THPT19.5

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS