Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1192035573 NGUYỄN VĂN DŨNG11/09/200074801041THPT23.2
2197418974 Đặng Đăng Nhật20/01/200274801041Học bạ22.55
3187449080 Đinh Thị16/07/199474801041Học bạ19.9
4191923657 Lê Khương Thúy Anh17/06/200274801041Học bạ19.35
5192106381 Ngô Đức Anh Khoa24/02/200274801043Học bạ18.85
6197412058 Lê Chí Rôn28/06/199874801041THPT18.25
7191919498 Trần Phụng Tuấn Hưng15/01/200274801041THPT18.05
8192074921 HUỲNH VĂN TRUYỀN23/03/200374801041THPT17.7
9184412786 Nguyễn Đô17/03/200074801041THPT17.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS