Xác nhận đăng ký

Do ảnh hưởng của Covid19 nên môn thi năng khiếu (Khối M, N của DHS) - đợt II sẽ tổ chức theo hình thức thi Online. Những thí sinh chưa thi đợt I (đã tổ chức thi vào ngày 16-18/7/2021) sẽ được thi (Online) vào đợt II, từ ngày 10/08/2021 - 12/08/2021.
Các thông tin, thông báo về việc thi năng khiếu đợt II này sẽ được cập nhật tại Thi Năng khiếu 2021 / Thông báo.
Thời gian

Mốc thời gian

Từ 14h ngày 06/08 - 17h ngày 07/08/2021: Xác nhận thi online: tra cứu số báo danh (SBD) và nhận tài khoản (TK) thi Online (tại đây);
Ngày 09/08/2021: Tập trung online: phổ biến quy chế thi, hướng dẫn, điều chỉnh sai sót (nếu có);
Ngày 10/08/2021 - 12/08/2021: Thi Online.
Sau 17h00, ngày 12/08/2021: hệ thống xác nhận thi online sẽ khóa

Register

Cách nhận tài khoản

Bước 1: Nhập các thông tin CMND/CCCD và Số điện thoại;
Bước 2: Kiểm tra thông tin cá nhân, để điều chỉnh sai sót (nếu có) vào ngày tập trung 09/08/2021;
Bước 3: Nhận Tài khoản (tài khoản của Google do trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cung cấp) để thi Online vào ngày 10/08/2021 - 12/08/2021.
Lưu ý: Nếu thí sinh đăng ký dự thi vào 2 ngành (M và N), thì sẽ có 02 số báo danh và 02 tài khoản tương ứng.

Bước 1

Tra cứu số báo danh

Nhập số CMND hoặc CCCD và số điện thoại mà bạn đã đăng ký xét tuyển Đại học.
Bước 2

Thông tin cá nhân

Kiểm tra thông cá nhân của mình, nếu có sai sót hãy điều chỉnh thông tin trong buổi tập trung online - ngày 09/08/2021.


Bước 3

NHẬN TÀI KHOẢN THI


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS