CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D01

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Tâm lý học giáo dục

Mã Ngành: 7310403
Mã tổ hợp: C00, D01, B00
Chỉ tiêu tuyển:
80
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Giáo dục Tiểu học

Mã Ngành: 7140202
Mã tổ hợp: C00, D01, D08, D10
Chỉ tiêu tuyển:
400
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh

Mã Ngành: 7140202TA
Mã tổ hợp: C00, D01, D08, D10
Chỉ tiêu tuyển:
30
(Có 3 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS