Cử nhân Tâm lý giáo dục

DHS

Thông tin Tuyển sinh 2018

Tên Ngành: CỬ NHÂN TÂM LÝ GIÁO DỤC
Mã Ngành: 7310403
Chỉ tiêu tuyển sinh: 50
Tổ hợp môn xét tuyển:
    1. C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
    2. D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Phương thức xét tuyển: xét KQ thi THPT
Điều kiện xét tuyển: Điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm là xếp loại hạnh kiểm của 3 năm học lớp 10, 11 và 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ THPT). Những ngành có quy định môn chính thì môn chính có hệ số 2 và điểm môn chính chưa nhân hệ số phải >=5.0; Các ngành Sư phạm không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

Học phíThu theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của chính phủ và Quy định số 1072/ QĐ-ĐHH ngày 1/9/2016 của Đại học Huế

Giới thiệu về Ngành/Khoa

Năm học 2017 – 2018, Khoa Tâm lý – Giáo dục có 24 cán bộ với 10 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ, 1 cử nhân (Có 05 PGS, 05 Giảng viên cao cấp, 01 Giảng viên chính, 06 NCS nước ngoài, 01 NCS trong nước).

Các nhiệm vụ trọng tâm của khoa trong năm học:

- Quản lý và đào tạo Thạc sĩ 2 chuyên ngành Tâm lý học và Quản lý giáo dục tại trường và tại các địa phương, giảng dạy các môn chung cho liên ngành Cao học phương pháp giảng dạy của các khoa. Quản lý và đào tạo cử nhân chuyên ngành Tâm lý - giáo dục, Bằng 2 chuyên ngành Quản lý giáo dục. Giảng dạy Tâm lý học và Giáo dục học cho các khoa cơ bản của trường ĐHSP và các trường thành viên của Đại học Huế. Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng Sau đại học, chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ quản lý giáo dục, tham gia bồi dưỡng nâng ngạch giảng viên, giáo viên THPT và THCS... cho các trường Cao đẳng, Đại học và Sở GD & ĐT các tỉnh.

- Tổ chức thành công Hội thi Nghiệp sư phạm cấp Khoa và đạt thành tích cao trong Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường: Giải nhì toàn đoàn; giải nhất nội dung Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục, Tài năng; giải nhì nội dung Thiết kế giáo án và tổ chức dạy học.

- Đóng vai trò đơn vị chuyên môn trong tổ chức Hội thảo quốc gia “Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”  vào tháng 12/2017

- Chủ trì: 02 đề tài cấp Bộ; 02 đề tài cấp ĐH Huế; 11 đề tài cấp Trường.

  - Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên; tăng cường công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú. Thực hiện tốt các chính sách đối với sinh viên; tổ chức các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên có trình độ cao (Tiến sĩ, PGS).

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, trao đổi, giao lưu khoa học.

Tìm hiểu thêm về khoa, vui lòng vào Website của Khoa Tâm lý Giáo dục

Danh sách trúng tuyển đợt I-2018

Liên hệ

Đại học Sư phạm Huế (DHS)
  Số 34 Lê Lợi - Tp Huế
  (0234).282.4243
  0234.3619.777
  tuyensinh@dhsphue.edu.vn
  http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn
   facebook.com/dhsphue

1
Bạn cần hỗ trợ?