CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D08

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Sinh học

Mã Ngành: 7140213
Mã tổ hợp: B00, B02, D08, D90
Chỉ tiêu tuyển:
80
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Giáo dục Tiểu học

Mã Ngành: 7140202
Mã tổ hợp: C00, D01, D08, D10
Chỉ tiêu tuyển:
400
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Sư phạm Sinh học đào tạo bằng tiếng Anh

Mã Ngành: 7140213TA
Mã tổ hợp: B00, B02, D08, D90
Chỉ tiêu tuyển:
30
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

4. Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh

Mã Ngành: 7140202TA
Mã tổ hợp: C00, D01, D08, D10
Chỉ tiêu tuyển:
30
(Có 4 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS