CÁC NGÀNH CÙNG MÃ TỔ HỢP D01

ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

1. Sư phạm Ngữ văn

Mã Ngành: 7140217
Mã tổ hợp: C00, C19, D01, D66
Chỉ tiêu tuyển:
63
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

2. Sư phạm Tin học

Mã Ngành: 7140210
Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D90
Chỉ tiêu tuyển:
60
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

3. Tâm lý học giáo dục

Mã Ngành: 7310403
Mã tổ hợp: B00, C00, C20, D01
Chỉ tiêu tuyển:
100
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

4. Giáo dục Tiểu học

Mã Ngành: 7140202
Mã tổ hợp: C00, D01, D08, D10
Chỉ tiêu tuyển:
280
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

5. Hệ thống thông tin

Mã Ngành: 7480104
Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D90
Chỉ tiêu tuyển:
80
ĐH Sư phạm, ĐH Huế tuyển sinh

6. Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh

Mã Ngành: 7140202TA
Mã tổ hợp: C00, D01, D08, D10
Chỉ tiêu tuyển:
0
(Có 6 ngành)

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS