Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

(theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021)

Chọn ngành     Tìm kiếm

10133003873 NGUYỄN NGUYỄN HẢI QUANG23/12/20037140217124.25
10233007396 NGUYỄN HOÀNG MINH THƯ27/08/20037140217224.25
10333007686 LÊ THỊ HỒNG NHUNG27/08/20037140217124.25
10433012487 NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯƠNG16/08/20037140217124.25
10537009703 NGUYỄN THỊ TRINH12/01/20037140217124.2
10630007903 VÕ THỊ THẢO15/02/20037140217124
10730016736 NGUYỄN THẢO VY05/06/20037140217224
10832005598 TRẦN THỊ THÙY LINH16/03/20027140217324
10933003281 LÊ THỊ HỒNG ANH13/12/20037140217124
11036003574 VŨ THỊ HẢI26/03/20037140217224
11148006769 LÊ THỊ VÂN24/02/20037140217124
11236000724 NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH11/11/20037140217323.95
11338005828 CHU THÙY LINH CHI03/03/20037140217223.91
11428034890 VIÊN THỊ THU26/09/20037140217423.9
11530014997 PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO10/10/20037140217123.8
11633011139 PHAN THỊ ANH THƯ31/03/20037140217223.8
11730002055 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG HẰNG07/01/20037140217223.75
11833003677 NGUYỄN LÊ MY09/02/20037140217123.75
11933006589 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH31/08/20037140217123.75
12033010350 NGUYỄN BẢO NGỌC28/12/20037140217123.75
12134013970 TRỊNH A THUYỀN02/03/20037140217123.75
12229004839 CAO THỊ QUỲNH ANH08/01/20037140217523.7
12336001004 NGÔ PHƯƠNG QUỲNH12/11/20037140217523.65
12429014060 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN24/05/20037140217523.6
12532002778 NGUYỄN THỊ BẢO VI05/01/20037140217523.6
12633007710 NGUYỄN HỒNG NHẬT PHƯƠNG16/10/20037140217123.55
12730001642 TRẦN THẢO CHI13/05/20037140217123.5
12830005014 PHAN THỊ KHÁNH LY11/02/20037140217323.5
12931000338 CAO THỊ YẾN NHI04/02/20037140217123.5
13031009742 NGUYỄN THỊ DIỆU VY06/09/20037140217123.5
13132006805 LÊ THỊ NGỌC NHI25/10/20037140217223.5
13233003309 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH19/07/20027140217523.5
13333007014 NGUYỄN THỊ THANH THẢO06/06/20037140217123.5
13433007515 ĐỖ THỊ THÙY DUNG18/07/20037140217123.5
13536000517 Y TRINH11/01/20037140217123.5
13636001411 Y HỒNG NHI20/09/20037140217123.5
13745005434 QUẢNG NỮ PHƯƠNG QUỲNH22/03/20037140217823.5
13863003065 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ14/12/20037140217323.5
13930013672 TRẦN THỊ NGỌC CHI17/09/20037140217323.45
14005001688 NGUYỄN THỊ XUÂN25/02/20037140217123.25
14128011382 LÊ HÀ MY15/08/20037140217123.25
14230001887 NGUYỄN THÀNH VINH30/07/20037140217423.25
14330004922 ĐẶNG KHÁNH HUYỀN10/05/20037140217323.25
14431003912 NGUYỄN HỒNG VÂN25/07/20037140217123.25
14533009496 PHẠM THỊ ÁI NGÂN02/09/20037140217223.25
14633010322 HUỲNH THỊ DIỆU MY06/09/20037140217223.25
14728004755 BÙI THỊ KIỀU02/04/20037140217523.15
14828028018 ĐẶNG THỊ CÚC20/03/20037140217123
14930002148 VÕ THỊ KHÁNH LINH04/09/20037140217123
15030007731 NGUYỄN NGỌC LINH26/10/20037140217123

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS