Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

(theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021)

Chọn ngành     Tìm kiếm

5131003760 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ26/07/20037310403120.5
5233001973 NGUYỄN HIỀN ANH09/06/20037310403120.5
5331009545 MAI THỊ HỒNG NHUNG15/08/20037310403120.25
5433006328 HOÀNG NỮ NGỌC GIÀU20/06/20037310403119.75
5533008150 TRẦN ANH THƯ06/06/20037310403119.3
5630005878 NGUYỄN THỊ VÂN16/02/20037310403119.25
5730009553 VÕ TUẤN DŨNG26/03/20037310403119.25
5831000994 NGUYỄN THỊ NGA03/05/20037310403119.25
5931001871 TRƯƠNG THỊ KÍNH02/12/20037310403219.25
6033001517 HOÀNG THỊ PHƯƠNG NHƯ13/11/20037310403119.25
6133004251 NGUYỄN THANH BÌNH10/06/20037310403119.25
6229002351 NGUYỄN THỊ PHÚC20/07/20007310403119
6332006262 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH21/11/20037310403319
6433001975 NGUYỄN LAN ANH09/06/20037310403119
6533006436 NGUYỄN THỊ MAI LINH28/08/20037310403119
6635008683 TRẦN THỊ THỦY TIÊN01/01/20037310403218.75
6733005894 TRƯƠNG MINH HOÀNG30/01/20027310403118.5
6830008287 NGUYỄN QUỐC KHÁNH08/11/20027310403118.25
6932002157 NGUYỄN THÀNH ĐẠT21/12/20027310403218.25
7033004713 HỒ VĂN SÁNG11/01/20037310403118.25
7133008780 NGUYỄN THÀNH QUÂN02/02/20017310403218.25
7233006588 PHẠM KHÁNH QUỲNH25/06/20037310403418
7325004941 MAI TRẦN PHƯƠNG THẢO22/12/20037310403117.75
7433004303 NGUYỄN XUÂN ĐẠT01/11/20017310403117.25
7504005383 ĐỖ THỊ KIỀU12/08/20037310403216.5
7633002767 HỒ THỊ NHƯ Ý26/01/20027310403116.5
7730009468 HOÀNG THỊ AN THUYÊN30/07/20037310403116.25
7833012858 HỒ THỊ NGA17/03/20037310403116.25
7928013022 BÙI VIỆT ANH19/01/20037310403216.15
8033002906 HOÀNG THỊ HÀ MY17/01/20037310403215.85
8131009405 TRƯƠNG THỊ THU HUYỀN31/05/20037310403115.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS