Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1192188974 A VIẾT THỊ BÌNH MINH18/05/200371402011THPT28.25
2192220630 PHẠM THỊ MAI CHI16/12/200371402011THPT28.05
3197456949 HỒ THỊ MÁI16/12/200371402011THPT27.75
4044302003827 TRẦN QUỲNH TRANG27/06/200271402011THPT27.65
5191974368 LÊ THỊ QUỲNH VƯA30/11/200371402011THPT27.5
6233347332 NGUYỄN THỊ HOÀI NINH05/02/200371402012THPT27.25
7192204914 Lê Như Quỳnh22/03/200271402012Học bạ27.25
8044302006066 Trần Thị Minh Tâm14/10/200271402011THPT26.75
9044301003193 Mai Thị Lệ Hằng23/05/200171402011THPT26.75
10197423610 Hồ Thị Huyền25/01/200071402011THPT26.75
11192218471 LÊ BÍCH HUYỀN04/07/200371402011THPT26.75
12192190377 LÊ THỊ XUYÊN16/03/200171402011THPT26.75
13191922583 TRẦN THỊ CHÂU ANH11/12/200271402011THPT26.75
14231332430 ĐEP21/05/200271402011THPT26.75
15044302005181 Nguyễn Ngọc Trang28/01/200271402011THPT26.7
16192204855 HỒ THỊ LAN ANH06/09/200371402011THPT26.55
17035303004436 NGUYỄN THỊ THU HOÀI05/02/200371402011THPT26.5
18192033774 NGUYỄN THỊ TRÀ MY09/01/200371402011THPT26.5
19192188975 HỒ THỊ THÀNH MỸ09/04/200371402011THPT26.5
20233349271 Y THỊ NGÂN13/12/200371402011THPT26.5
21233307572 Y NGÃI08/04/200271402011THPT26.5
22187906692 Hồ Thị Ngọc22/01/200271402012THPT26.5
23184418199 Trần Thị Hằng10/04/200271402012THPT26.5
24044302005181 Nguyễn Ngọc Trang28/01/200271402011Học bạ26.45
25044302005727 Phạm Thị Lệ Giang10/01/200271402011THPT26.4
26231237733 Phạm Thị Thanh Thơ24/04/200271402011THPT26.35
27044302006066 Trần Thị Minh Tâm14/10/200271402011Học bạ26.3
28188048015 TRẦN THI THU PHƯƠNG30/05/200371402012THPT26.25
29233327126 Y - NHƯƠNG27/08/200371402011THPT26.25
30044301003193 Mai Thị Lệ Hằng23/05/200171402012Học bạ26.2
31184442695 Đinh Thị Thu Hiền20/04/200271402011THPT26.2
32191972798 Hồ Thị Ngọc Huyền30/10/200271402011THPT26.2
33184410823 Chu Thị Cẩm02/11/200171402012Học bạ26.15
34044303005410 TRƯƠNG THỊ MINH NGỌC30/11/200371402011THPT26.1
35044303003736 LÊ THỊ THẢO NGÂN28/01/200371402011THPT26
36197397303 NGÔ TRẦN NHẬT HẠ19/04/200371402011THPT26
37197454065 TRẦN THỊ HỒNG HIẾU21/04/200271402011THPT26
38191929222 HỒ HOÀNG ANH27/06/200371402011THPT26
39192077933 LÊ THỊ CẨM MY02/01/200371402011THPT26
40192106962 HỒ THỊ KIM MỸ26/08/200371402011THPT26
41192106332 LÊ THỊ NGỌC THẢO19/04/200371402011THPT26
42192000317 Trần Thị Tường Vi08/12/200271402011Học bạ25.95
43184458721 Phạm Thị Thanh Huyền19/12/200271402012Học bạ25.95
44192070113 Trần Đình Tú Trinh24/04/200271402011Học bạ25.95
45192134773 Phan Thị Mỹ Nga01/01/200271402011THPT25.9
46192078998 Nguyễn Duy Bảo Ngọc18/06/200271402011THPT25.85
47184458719 Võ Thị Hoa20/01/200271402011Học bạ25.75
48191927430 PHẠM NHẬT THƯ27/11/200371402011THPT25.75
49191928224 ĐOÀN NGỌC HƯƠNG LY16/10/200371402011THPT25.75
50191922974 LÊ HOÀI VY04/12/200271402012THPT25.75

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS