Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1038302016827 Lường Thị Hoàng Loan30/10/200271402041Học bạ27.45
2038303023140 HOÀNG THỊ TRANG06/06/200371402043THPT27
3042303003223 TRẦN THỊ HÀ YẾN04/01/200371402041THPT27
4331945688 LÊ THỊ TƯỜNG VI03/01/200371402041THPT27
5038303006588 QUÁCH NGỌC BÌNH12/12/200371402043THPT26.75
6187782785 Lộc Thị Thúy15/09/200271402041THPT26.75
7206054002 Brôl Thị Phương Thảo06/03/200271402041THPT26.25
8192080065 NGUYỄN CHÁNH TÀI12/06/200371402041THPT26.25
9038203017128 VÀNG A THÁI18/07/200371402042THPT26
10212498904 ĐINH THỊ THẢO13/10/200371402041THPT26
11187902869 Trương Thị Ngân14/11/200271402041THPT26
12038303013563 LÒ THỊ YẾN30/01/200371402043THPT25.75
13206455330 ALĂNG TUYẾT09/04/200371402041THPT25.75
14188011102 HỒ THỊ THANH THƯ16/09/200371402043THPT25.5
15188034491 PHAN THỊ KHÁNH LINH29/08/200371402042THPT25.5
16187834006 LỮ HUYỀN TRANG26/01/200371402042THPT25.5
17197454934 PHAN THỊ HƯƠNG09/04/200371402042THPT25.5
18188009063 Hồ Thị Hải Yến14/09/200271402041Học bạ25.35
19187912436 NGUYỄN THỊ THU BEN20/08/200371402041THPT25.25
20184468508 LÊ THỊ GIANG10/01/200371402044THPT25.25
21192078614 TRẦN ĐỨC TRUNG16/02/200371402041THPT25.25
22192111614 CHẾ THỊ THU THẢO06/10/200371402041THPT25.25
23192077078 LÊ VĂN ANH PHONG02/08/200371402041THPT25
24233334913 DƯƠNG THỊ HOA25/06/200371402042THPT25
25231497186 NGUYỄN THỊ LINH25/05/200371402041THPT25
26201872588 Nguyễn Thị Hoàng Vi07/07/200271402041THPT25
27038302017861 Lê Thị Phượng03/06/200271402041THPT25
28197438537 Hồ Thị Phăng30/06/200271402041THPT25
29321631868 Nguyễn Thị Minh Trang17/01/200271402041Học bạ24.8
30192106111 Nguyễn Vân Nga23/11/200071402041THPT24.75
31184475320 NGUYỄN THỊ GIANG20/08/200371402041THPT24.75
32184478470 DƯƠNG THỊ LY17/03/200371402041THPT24.75
33038303006202 BÙI THỊ QUÝ13/04/200371402042THPT24.5
34038303005536 MAI THỊ PHƯỢNG09/08/200371402041THPT24.5
35197427785 HỒ THỊ CĂN25/08/200371402041THPT24.5
36206456161 ZƠ RÂM NGỌC LOAN18/03/200371402041THPT24.5
37206154891 Arất Thị Bhứt12/03/200271402041THPT24.5
38192106095 Nguyễn Đức Thông25/10/200071402041THPT24.25
39206054298 A Lăng Thị Nhị02/12/200271402041THPT24.25
40192190631 NGUYỄN THANH TÔN05/10/199971402041THPT24.25
41040912285 LÝ SEO VẢNG14/03/200371402041THPT24.25
42079203006638 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA29/07/200371402043THPT24
43022302005060 NGUYỄN THỊ THỦY24/11/200271402043THPT24
44184417395 LÊ THỊ TÌNH25/08/200371402042THPT24
45042303001151 NGUYỄN THỊ HIỀN01/04/200371402041THPT24
46197399452 VÕ THỊ KHÁNH HÒA02/01/200371402042THPT24
47321777530 NGUYỄN BẢO NGỌC15/02/200371402043THPT24
48206054096 Zơ Râm Thế Anh20/10/200271402041THPT24
49184458196 HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH15/08/200371402041THPT23.75
50040303000327 NGUYỄN THỊ LAM20/10/200371402041THPT23.75

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS