Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

(theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021)

Chọn ngành     Tìm kiếm

20134001553 NGUYỄN THỊ KIỀU VƯƠNG21/01/20037140209322.55
20236001887 LÊ THÚY QUỲNH27/03/20037140209222.55
20304005273 LÊ THÀNH ĐẠT29/06/20037140209322.5
20429026687 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI31/03/20037140209322.5
20530016753 NGUYỄN PHẠM LAN ANH29/05/20037140209322.5
20634000627 NGUYỄN THỊ QUÀ29/07/20037140209222.5
20704005248 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG28/02/20037140209222.45
20802075313 VÕ QUỐC HUY24/05/20037140209122.4
20931002188 CAO THỊ QUỲNH TRANG13/03/20037140209122.4
21063000972 NGUYỄN LIZA BẢO29/07/20037140209422.4
21104005051 NGUYỄN THỊ MINH THU03/12/20037140209322.35
21204006790 LÊ ĐỨC KHÁNH DUY11/01/20037140209122.35
21329025338 PHAN THỊ YẾN22/11/20037140209522.35
21430001836 PHAN THỊ THU THỦY16/12/20037140209122.35
21530013992 NGUYỄN THỊ KIM OANH06/12/20037140209722.35
21632006081 LÊ HOÀI BẢO CHÂU23/01/20037140209322.35
21733012859 NGUYỄN THỊ MỸ THANH NGÂN12/08/20037140209122.35
21837015657 NGUYỄN PHƯƠNG HIẾU18/12/20037140209322.35
21929027494 ĐẬU ĐỨC QUÂN28/10/20037140209322.3
22030009765 PHAN THỪA THỊNH30/10/20037140209322.3
22130017066 NGUYỄN TIẾN ĐỨC28/05/20027140209222.3
22233001377 NGUYỄN GIA HUỲNH18/01/20037140209122.3
22341005765 TRẦN KHÁNH LINH27/08/20037140209222.3
22443001489 TRƯƠNG XUÂN PHƯƠNG04/09/20037140209222.3
22563001322 TRẦN THỊ THỤY THỤC09/01/20037140209422.3
22602017787 PHẠM NHƯ LUẬN13/11/20037140209322.25
22704002968 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI17/12/20037140209222.25
22828021789 TRẦN QUANG LONG05/10/20037140209222.25
22933006389 NGUYỄN ĐĂNG HUY04/11/20037140209222.25
23034014312 NGUYỄN HOÀNG TI TI03/03/20037140209222.25
23144004603 VŨ MINH HIẾU29/10/20037140209422.2
23202030523 NGUYỄN VĂN QUANG06/03/20037140209222.15
23329009234 HOÀNG THỊ THƠ15/05/20037140209122.15
23434011937 LÊ NHƯ NGỌC10/07/20037140209122.15
23538007402 TỐNG KHÁNH LINH19/01/20037140209122.15
23604009342 LÊ THỊ TUYẾT NHI29/06/20037140209222.1
23730016130 KIỀU THỊ HOÀNG YẾN14/12/20017140209222.1
23832007743 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH12/11/20037140209222.1
23934008851 NGUYỄN NGỌC NHI30/10/20037140209122.1
24001086718 LÊ THỊ NHƯ PHƯƠNG23/07/20037140209422.05
24130001357 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ24/02/20037140209122.05
24231010487 HOÀNG TẤN ANH20/05/20037140209222.05
24332000050 TRẦN THỊ NGUYỆT ANH01/03/20037140209122.05
24434001392 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN06/10/20037140209322.05
24534011991 HUỲNH VĂN PHÚ15/03/20027140209322.05
24632002015 NGUYỄN THANH BÌNH08/07/20027140209122
24704005482 TRƯƠNG MỸ NHI26/10/20037140209321.95
24830001584 TRẦN THỊ THANH29/06/20037140209221.95
24930002376 VÕ HUYỀN TRANG09/06/20037140209321.95
25032002912 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH13/09/20037140209121.95

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS