Thông tin Tuyển sinh 2019

Thông tin đang cập nhật.
Vui lòng ghé thăm sau!

Giới thiệu về Ngành/Khoa

Thông tin đang cập nhật.
Vui lòng ghé thăm sau!

Danh sách trúng tuyển đợt I-2018

Liên hệ

Đại học Sư phạm Huế (DHS)
  Số 34 Lê Lợi - Tp Huế
  (0234).282.4243
  0234.3619.777
  tuyensinh@dhsphue.edu.vn
  http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn
   facebook.com/dhsphue

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?