Thông tin Tuyển sinh

Thông tin đang cập nhật.
Vui lòng ghé thăm sau!

Giới thiệu về Ngành/Khoa

Thông tin đang cập nhật.
Vui lòng ghé thăm sau!

Sau khi tốt nghiệp SV có thể ứng tuyển các vị trí sau

(đang cập nhật)

Danh sách trúng tuyển đợt I-2018

Liên hệ

Ban tuyển sinh DHS

  Số 34 Lê Lợi - Tp Huế
  (0234).282.4243
  0234.367.6807
  tuyensinh@dhsphue.edu.vn
  http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn
   facebook.com/dhsphue

Ban phụ trách Khoa/Ngành

CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS