Hệ liên kết quốc tế

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Chương trình Kỹ sư Quốc gia INSA Pháp năm 2018

Nay công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành kỹ sư đào tạo theo chương trình của Trung tâm INSA, Viện Khoa học ứng dụng Quốc gia, Pháp năm 2018 là 29.55  điểm, trong đó Toán nhân hệ số 2.

Với điểm chuẩn trên có 14 (mười bốn) thí sinh trúng tuyển vào ngành kỹ sư đào tạo theo chương trình của Trung tâm INSA, Viện Khoa học ứng dụng Quốc gia, Pháp năm 2018. (có danh sách kèm theo).

Toàn văn công văn số: 2033/QĐ-ĐHSP

 

 

admin Update: 2018-07-25 4:43:55 PM, Theo: ĐH Sư phạm, ĐH Huế

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?