Thông báo

Danh sách và suất thi năng khiếu Khối M & N đợt 2 theo phương thức trực tuyến

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trân trọng thông báo danh sách và suất thi năng khiếu Khối M&N theo phương thức trực tuyến, thời gian cụ thể như sau:

I. Thời gian thi: ngày 11 và 12/8/2021

- Buổi sáng: 

+ Suất 1: 7 giờ 30 phút;

+ Suất 2: 9 giờ 30 phút.

- Buổi chiều:

+ Suất 1: 13 giờ 30 phút;

+ Suất 2: 15 giờ 30 phút

II. Hotline hỗ trợ thí sinh:

- Hỗ trợ quy chế và nội dung thi: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa (0989639123); TS. Nguyễn Tuấn Vĩnh (0989078179)

- Hỗ trợ kĩ thuật:

* Ngô Đạt Anh Khoa, SĐT: 0912635642 (hỗ trợ các Thí sinh dự thi khối M có số báo danh theo thứ tự từ 330048 đến 330147)

* Phan Hoàng Nam, SĐT: 0919054113 (hỗ trợ các Thí sinh dự thi khối M có số báo danh theo thứ tự từ 330148 đến 330247)

* Nguyễn Quang Tín, SĐT: 0944470158 (hỗ trợ các Thí sinh dự thi khối M có số báo danh theo thứ tự từ 330248 đến 330398)

* Lê Tấn, SĐT: 0914050001 (hỗ trợ các Thí sinh dự thi khối N: SBD từ 3303999 đến 330430)

III. Danh sách suất thi:

webmaster Update: 2021-08-11 8:37:39 AM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS