Cao học

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LẦN 2 NĂM 2020

      Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ký ngày 15/5/2014  

      Căn cứ Thông báo tuyến sinh Cao học lần 2 năm 2020 số 980/TB-ĐHH của Đại học Huế ký ngày 03/7/2020, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ lần 2 năm 2020 (khóa XXIX) tại Trường như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi được phát hành tại Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế từ ngày 15/7/2020 hạn nộp hồ sơ đến ngày 04 tháng 9 năm 2020.
 2. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí thu nhận, xử lý hồ sơ (200.000 đồng/ thí sinh) và lệ phí dự thi (1.000.000đ/thí sinh) cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (qua Phòng Sau đại học) trước ngày 4 tháng 9 năm 2020.
 3. Các lóp bổ túc kiến thức và hướng dẫn đề cương thi tuyến: Thí sinh Đăng ký học ôn tại Phòng Đào tạo Sau đại học ở Cơ sở 2, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP. Huế).
 4. Ngày thi tuyển (dự kiến): 03 và 04 tháng 10 năm 2020.  (Nếu thời gian thi này thay đổi sẽ được cập nhật hàng ngày)
 5. THÔNG BÁO: Tiếp tục triển khai thu nhận hồ sơ đến ngày 04/9/2020.

  Thời hạn thu nhận hồ sơ: Đến hết ngày 04/09/2020

  + Ngày thi tuyển: 03 và 04/10/2020.

  + Triển khai bổ túc kiến thức: từ ngày 10/8 đến 17/9/2020.

  + Tổ chức hướng dẫn đề cương thi tuyển: 22/8 đến 22/9/2020.

  LỊCH THI CHÍNH THỨC - Ngày 03&04 tháng 10 năm 2020 

                                   + Sáng 03/10/2020: Thi môn Ngoại Ngữ

                                   + Chiều 04/10/2020: Thi môn Cơ sở Ngành
                                   + Sáng 04/10/2020: Thi mô Chủ chốt
 6. Thí sinh tự sắp xếp nơi ở trong thời gian ôn thi và dự thi.
 7. Các Ngành đang tuyển sinh:
 1. Toán học (mã số: 8460101)
 2. Văn học (mã số: 8229030)
 3. Sinh học (mã số: 8430101)
 4. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101)
 5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt (mã số: 8140111)
 6. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8140111)
 7. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8140111)
 8. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111)
 9. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (mã số: 8140111)
 10. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111)
 11. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8140111)
 12. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114)
 13. Lý luận văn học (mã số: 8220120)
 14. Văn học Việt Nam (mã số: 8220121)
 15. Lịch sử thế giới (mã số: 8229011)
 16. Lịch sử Việt Nam (mã số: 8220913)
 17. Tâm lý học (mã số: 8310401)
 18. Động vật học (mã số: 8420103)
 19. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 8440103)
 20. Hoá vô cơ (mã số: 8440113)
 21. Hoá hữu cơ (mã số: 8440114)
 22. Địa lý tự nhiên (mã số: 8440217)
 23. Toán giải tích (mã số: 8460102)
 24. Hình học và tôpô (mã số: 8460105)
 25. Hệ thống thông tin (mã số: 8480104)

Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ:

THÔNG BÁO: Thời hạn thu nhận hồ sơ: Đến hết ngày 04/09/2020

+ Ngày thi tuyển: 03 và 04/10/2020.

+ Triển khai bổ túc kiến thức: từ ngày 10/8 đến 17/9/2020.

+ Tổ chức hướng dẫn đề cương thi tuyển: 22/8 đến 22/9/2020.

LỊCH THI CHÍNH THỨC - Ngày 03&04 tháng 10 năm 2020 

                                 + Sáng 03/10/2020: Thi môn Ngoại Ngữ

                                 + Chiều 04/10/2020: Thi môn Cơ sở Ngành
                                 + Sáng 04/10/2020: Thi mô Chủ chốt

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Huế, ĐT: 0234. 3824234 - 3898746 - 3837306

Website: http://www.dhsphue.edu.vn. hoặc http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn

 

tuvanhotro Update: 2020-07-07 9:58:14 AM, Theo: P.ĐT SĐH


Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS