Cao học

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LẦN 1 NĂM 2020

      Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ký ngày 15/5/2014  

      Căn cứ Thông báo tuyến sinh Cao học lần 1 năm 2020 số 1884/TB-ĐHH của Đại học Huế ký ngày 25/12/2019, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ lần 1 năm 2020 (khóa XXIX) tại Trường như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi được phát hành tại Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế từ ngày 1/1/2020 hạn nộp hồ sơ đến ngày 20 tháng 3 năm 2020.
 2. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí thu nhận, xử lý hồ sơ (200.000 đồng/ thí sinh) và lệ phí dự thi (1.000.000đ/thí sinh) cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (qua Phòng Sau đại học) trước ngày 20 tháng 3năm 2020.
 3. Các lóp bổ túc kiến thức và hướng dẫn đề cương thi tuyến: Thí sinh Đăng ký học ôn tại Phòng Đào tạo Sau đại học ở Cơ sở 2, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP. Huế).
 4. Ngày thi tuyển (dự kiến): 25 và 26 tháng 4 năm 2020.  (Nếu thời gian thi này thay đổi sẽ được cập nhật hàng ngày)
 5. THÔNG BÁO: LỊCH THI  - Ngày 25&26 tháng 4 năm 2020 (Theo công văn số 217/ TB-ĐHH ký ngày 24/02/2020)
                                   + Chiều 25/4/2020: Thi môn Ngoại Ngữ
                                   + Sáng 26/4/2020: Thi môn Cơ sở Ngành
                                   + Chiều 26/4/2020: Thi mô Chủ chốt
 6. Thí sinh tự sắp xếp nơi ở trong thời gian ôn thi và dự thi.
 7. Các Ngành đang tuyển sinh:
 1. Toán học (mã số: 8460101)
 2. Văn học (mã số: 8229030)
 3. Sinh học (mã số: 8430101)
 4. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101)
 5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt (mã số: 8140111)
 6. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8140111)
 7. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8140111)
 8. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111)
 9. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (mã số: 8140111)
 10. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111)
 11. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8140111)
 12. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114)
 13. Lý luận văn học (mã số: 8220120)
 14. Văn học Việt Nam (mã số: 8220121)
 15. Lịch sử thế giới (mã số: 8229011)
 16. Lịch sử Việt Nam (mã số: 8220913)
 17. Tâm lý học (mã số: 8310401)
 18. Địa lý học (mã số: 8310501)
 19. Động vật học (mã số: 8420103)
 20. Thực vật học (mã số: 8420111)
 21. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 8440103)
 22. Hoá vô cơ (mã số: 8440113)
 23. Hoá hữu cơ (mã số: 8440114)
 24. Hoá phân tích (mã số: 8440118)
 25. Hoá lý thuyết và hoá lý (mã số: 8440119)
 26. Địa lý tự nhiên (mã số: 8440217)
 27. Toán giải tích (mã số: 8460102)
 28. Đại số và lý thuyết số (mã số: 8460104)
 29. Hình học và tôpô (mã số: 8460105)
 30. Hệ thống thông tin (mã số: 8480104)

Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ:

* Kế hoạch tuyển sinh tại các địa phương (click link để xem chi tiết):

THÔNG BÁO: LỊCH THI  - Ngày 25&26 tháng 4 năm 2020 (Theo công văn số 217/ TB-ĐHH ký ngày 24/02/2020, Lịch có thay đổi)
                                 + Chiều 25/4/2020: Thi môn Ngoại Ngữ
                                 + Sáng 26/4/2020: Thi môn Cơ sở Ngành
                                 + Chiều 26/4/2020: Thi mô Chủ chốt

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Huế, ĐT: 0234. 3824234 - 3898746 - 3837306

Website: http://www.dhsphue.edu.vn. hoặc http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn

 

tuvanhotro Update: 2020-03-05 9:47:30 AM, Theo: P.ĐT SĐH


Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS