Cao học

Tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 của Đại học Huế

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế; Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2019 (thi tuyển sinh vào tháng 9 năm 2019) , riêng trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế có các Ngành, như sau:

 

A. Tuyển sinh tại Trường Đại học Sư  phạm, Đại học Huế (TP Huế):  

LỊCH THI CHÍNH THỨC - Ngày 05&06 tháng 10 năm 2019 (đã được Đại học Huế lùi lại so vớngày thi cũ là 28&29/9/2019)

 1. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101),
 2. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt (mã số: 8140111),
 3. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8140111),
 4. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8140111),
 5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111),
 6. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (mã số: 8140111),
 7. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111),
 8. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8140111)
 9. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114),
 10. Lý luận văn học (mã số: 8220120),
 11. Văn học Việt Nam (mã số: 8220121),
 12. Văn học nước ngoài (mã số: 8220242)
 13. Lịch sử thế giới (mã số: 8229011),
 14. Lịch sử Việt Nam (mã số: 8220913),
 15. Tâm lý học (mã số: 8310401),
 16. Địa lý học (mã số: 8310501),
 17. Động vật học (mã số: 8420103),
 18. Thực vật học (mã số: 8420111),
 19. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 8440103),
 20. Hoá vô cơ (mã số: 8440113),
 21. Hoá hữu cơ (mã số: 8440114),
 22. Hoá phân tích (mã số: 8440118),
 23. Hoá lý thuyết và hoá lý (mã số: 8440119),
 24. Địa lý tự nhiên (mã số: 8440217),
 25. Toán giải tích (mã số: 8460102),
 26. Đại số và lý thuyết số (mã số: 8460104),
 27. Hình học và tôpô (mã số: 8460105).
 28. Hệ thống thông tin (mã số: 8480104)

B. Tuyển sinh tại các địa phương:

Thí sinh dự thi một số chuyên ngành có thể chọn địa điểm dự thi tại các địa phương, cụ thể như sau

1. Tuyển sinh tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị ( Tỉnh Quảng Trị), Gồm các chuyên ngành:

           1. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111), 

            2. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8140111),

            3. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8140111),

            4. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (mã số: 8140111),

            5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111),

            6. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8140111),

            7. Lý luận văn học (mã số: 8220120),

            8. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101),

            9. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114),

            10. Hệ thống thông tin (mã số: 8480104),

2. Thi tuyển sinh tại Trường Đại học An Giang , gồm các chuyên ngành:

1.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8440111).

2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học (mã số: 8140111),

3. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111),

4Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111),

5. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8440111),

6. Văn học Việt Nam (mã số: 8220121),

3. Thi tuyển sinh tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán Học (mã số: 8140111),

2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật Lý (mã số: 8140111)

3. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa Học (mã số: 8140111)

4. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh Học (mã số: 8140111)

5. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt (mã số: 8140111)

6. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch Sử (mã số: 8140111)

7. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8140111)

8. Địa lý tự nhiên (mã số: 8440217),

9. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114),

10. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 8440103),

11. Hoá vô cơ (mã số: 8440113),

12. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101),

4. Thi tuyển sinh tại Trường Đại học Cửu  Long (tỉnh Vĩnh Long), gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8440111).

2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111),

3. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học (mã số: 8140111),

4. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111),

5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8140111),

6. Địa lý tự nhiên (mã số: 8440217),

7. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114),

THÔNG BÁO: LỊCH THI CHÍNH THỨC - Ngày 05&06 tháng 10 năm 2019 (đã được Đại học Huế lùi lại so vớngày thi cũ là 28&29/9/2019)

Thông tin chi tiết và các Ngành khác (thuộc các trường thành viên của Đại học Huế), xem ở file đính kèm: 

tuvanhotro Update: 2019-09-23 8:11:00 AM, Theo: DHS

Bài viết liên quanBÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?