Cao học

THÔNG BÁO TUYẾN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020 CỦA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế; Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2020 (Dự kiến thi tuyển sinh vào tháng 10 năm 2020) , riêng trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế có các Ngành, như sau:

 

A. Tuyển sinh tại Trường Đại học Sư  phạm, Đại học Huế (TP Huế):  

Thời hạn thu nhận hồ sơ: Đến hết ngày 04/09/2020

+ Ngày thi tuyển: 03 và 04/10/2020.

+ Triển khai bổ túc kiến thức: từ ngày 10/8 đến 17/9/2020.

+ Tổ chức hướng dẫn đề cương thi tuyển: 22/8 đến 22/9/2020.

LỊCH THI CHÍNH THỨC - Ngày 03&04 tháng 10 năm 2020 

                                 + Sáng 03/10/2020: Thi môn Ngoại Ngữ

                                 + Chiều 04/10/2020: Thi môn Cơ sở Ngành
                                 + Sáng 04/10/2020: Thi mô Chủ chốt
 1. Toán học (mã số: 8460101)
 2. Văn học (mã số: 8229030)
 3. Sinh học (mã số: 8430101)
 4. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101)
 5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt (mã số: 8140111)
 6. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8140111)
 7. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8140111)
 8. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111)
 9. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (mã số: 8140111)
 10. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111)
 11. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8140111)
 12. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114)
 13. Lý luận văn học (mã số: 8220120)
 14. Văn học Việt Nam (mã số: 8220121)
 15. Lịch sử thế giới (mã số: 8229011)
 16. Lịch sử Việt Nam (mã số: 8220913)
 17. Tâm lý học (mã số: 8310401)
 18. Động vật học (mã số: 8420103)
 19. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 8440103)
 20. Hoá vô cơ (mã số: 8440113)
 21. Hoá hữu cơ (mã số: 8440114)
 22. Địa lý tự nhiên (mã số: 8440217)
 23. Toán giải tích (mã số: 8460102)
 24. Hình học và tôpô (mã số: 8460105)
 25. Hệ thống thông tin (mã số: 8480104)

B. Tuyển sinh tại các địa phương:

Thí sinh dự thi một số chuyên ngành có thể chọn địa điểm dự thi tại các địa phương, cụ thể như sau

1. Tuyển sinh tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị ( Tỉnh Quảng Trị), Gồm tất cả 25 chuyên ngành tại mục A

2. Tuyển sinh tại Trường ĐH Quang Trung - Bình Định: 

        1. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101)

        2. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111),

        3. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8140111)

        4. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8140111)

        5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (mã số: 8140111)

        6. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111)

        7. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8140111)

        8. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - TV (mã số: 8140111)

        9. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114)

        10. Văn học (mã số: 8229030)  mã ngành mới

        11. Lý luận văn học (mã số: 8220120)

        12. Hệ thống thông tin (mã số: 8480104)

        13. Địa lý tự nhiên (mã số: 8440217)

        14. Lịch sử Việt Nam (mã số: 8220913)

        15. Tâm lý học (mã số: 8310401)

        16. Sinh học (mã số: 8430101)  mã ngành mới

        17. Động vật học (mã số: 8420103)

        18. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 8440103)

        19. Hóa vô cơ (mã số: 8440113)

         20. Hóa hữu cơ (mã số: 8440114)

         21. Địa lý tự nhiên (mã sỗ: 8440217)

         22. Toán học (mã số: 8460101)   mã ngành mới

         23. Toán giải tích (mã số: 8460102)

         24. Hình học và tôpô (mã số: 8460105)

         25. Hệ thống thông tin (mã số: 8480104)

* Lưu Ý: 

 - Trường hợp hồ sơ đăng ký dự thi vào những ngành chưa có trúng tuyển đợt 1 năm 2020 có số lượng không đảm bảo tuyển sinh (dưới 04 hồ sơ dự thi) đại học huế sẽ không tổ chức ngành đó và thông báo đến thí sinh chậm nhất trước 20 ngày thi, trong trường hợp này thí sinh có thể chuyển sang dự thi một ngành tương đương khác hoặc bảo lưu hồ sơ để thi vào đợt tiếp theo.

- Các ngành Văn học, Toán học và Sinh học dự thi vào trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế: Phải có văn bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm và đang công tác tại trường phổ thông.

THÔNG BÁO: 

Thời hạn thu nhận hồ sơ: Đến hết ngày 04/09/2020

+ Ngày thi tuyển: 03 và 04/10/2020.

+ Triển khai bổ túc kiến thức: dự kiến từ ngày 10/8 đến 17/9/2020.

+ Tổ chức hướng dẫn đề cương thi tuyển: dự kiến 22/8 đến 22/9/2020.

LỊCH THI CHÍNH THỨC - Ngày 03&04 tháng 10 năm 2020 

                                 + Sáng 03/10/2020: Thi môn Ngoại Ngữ

                                 + Chiều 04/10/2020: Thi môn Cơ sở Ngành
                                 + Sáng 04/10/2020: Thi mô Chủ chốt
Link xem thông báo cụ thể: 

 

tuvanhotro Update: 2020-07-07 9:59:25 AM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS