Nghiên cứu sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH VÀ DỰ BỊ TIẾN SĨ

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021; Quy định tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1858/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 ban hành theo Kế hoạch số 66/KH-ĐHH ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế, Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022.
 

Trong đó, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế có 12 Ngành như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm
1 Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý 91401118 NCS (tổng 3 ngành LL&PPDH)
2 Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học 9140111
3 Lý luận và PPDH bộ môn Toán 9140111
4 Địa lý tự nhiên 9440217 14 NCS (tổng của 6 ngành ĐLTN, VLLT&VLT, Hóa LT&HL, TVH, HVC)
5 Động vật học 9420103  
6 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 9440103  
7 Hoá lý thuyết và hoá lý (*) 9440119  
8 Thực vật học9420111 
9 Hóa vô cơ 9440113 
10 Đại số và lý thuyết số94601042 NCS
11 Lý luận văn học 9220120 6 NCS (tổng 2 ngành LLVH và LSVN)
12 Lịch sử Việt Nam (*)9229013 


Download các file sau:

Năm 2022:

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022 của Đại học Huế

BỘ HỒ SƠ DỰ TUYỂN (1 NCS NỘP 2 BỘ HỒ SƠ)

Năm 2021:BỘ HỒ SƠ DỰ TUYỂN (1 NCS NỘP 2 BỘ HỒ SƠ)

Đợt 2: Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2021 của Đại học Huế (ký ngày 18/10/2021)

 

Thông báo tuyến sinh Nghiên cứu sinh và dự bị Tiến sĩ năm 2021 của Đại học Huế (download linhk này xem thông báo)

Năm 2020:

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị Tiến sĩ năm 2020 của Đại học Huế (download link này xem tbao)

Học bổng nghiên cứu sinh của nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân

 

Nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân tại Trường Đại học Sư Phạm (Đại học Huế) có 02 học bổng dành cho nghiên cứu sinh theo định hướng: Nghiên cứu cấu trúc và phản ứng hạt nhân dựa trên mô hình trường trung bình tự hợp sử dụng lực hạt nhân hiện tượng luận Skyrme. 

 

 

Quyền lợi:

- Được đóng học phí cho 3 năm làm nghiên cứu sinh theo chương trình hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh,

- Được trả lương hàng tháng theo đề tài cấp Bộ (chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020), đề tài Nafosted, đề tài nhóm mạnh Nafosted, 

- Được tạo điều kiện đi tu nghiệp ngắn hạn với các chuyên gia hàng đầu thế giới ở các trung tâm nghiên cứu Vật lý hạt nhân ở trong và ngoài nước,

- Được hỗ trợ tối đa tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ở các trường Đại học uy tín trong nước.

- Được làm việc với các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý hạt nhân trong nhóm.

 

Yêu cầu ứng cử viên: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Vật lý và có ước mơ trở thành một người nghiên cứu chuyên nghiệp.

 

Một số công bố nền tảng của nhóm nghiên cứu:

1) Tạp chí Q1. IF =3.7. https://journals.aps.org/…/abstr…/10.1103/PhysRevC.86.064307

2) Tạp chí Q1. IF =3.7. https://journals.aps.org/…/abstr…/10.1103/PhysRevC.92.014605

3) Tạp chí Q1. IF =3.7. https://journals.aps.org/…/abstr…/10.1103/PhysRevC.95.014315

Công bố gần đây nhất của nhóm:

4) Tạp chí Q1. IF =3.7. https://journals.aps.org/…/abstr…/10.1103/PhysRevC.99.054607

5) Tạp chí Q1. IF =3.7.  https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.101.034601

 

Hạn nộp hồ sơ: đến khi nào các vị trí được lấp đầy.

 

Mọi thông tin cụ thể xin liên hệ:

TS. Trần Viết Nhân Hào
Khoa Vật Lý, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế
Email: tvnhao@hueuni.edu.vn

Homepage: https://orcid.org/0000-0002-9356-4483

 

9440217

 

9420111

 

tuvanhotro Update: 2022-03-31 10:19:24 AM, Theo: Ban đào tạo ĐH Huế


Bài viết liên quan


CÁC NGÀNH ĐANG TUYỂN SINH ĐH

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS