Nghiên cứu sinh

Thông báo Tuyển sinh nghiên cứu sinh của Đại học Huế năm 2018 (NCS)

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017, Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 như sau:

 
Trong đó, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế có 12 Ngành như sau:
 1. Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý (mã số: 9140111)
 2. Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học (mã số: 9140111)
 3. Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán học (mã số: 9140111)
 4. Lịch sử Việt Nam (mã số: 9220313)
 5. Động vật học (mã số: 9420103)
 6. Thực vật học (mã số: 9420111)
 7. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 9440103)
 8. Hóa lý thuyết và hóa lý (mã số: 9440119)
 9. Hóa vô cơ (mã số: 9440113)
 10. Đại số và lý thuyết số (mã số: 9460104)
 11. Lý luận văn học (mã số: 9220120)
 12. Địa lý tự nhiên (mã số: 9440217)
Xem cụ thể của tất cả các trường thành viên của Đại học Huế, tại link đính kèm: file0020.pdf
tuvanhotro Update: 2019-02-26 2:24:40 PM, Theo: Ban đào tạo ĐH Huế


Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS