Nghiên cứu sinh

Tuyển Sinh Nghiên cứu sinh Và Dự bị Tiến sĩ của Đại học Huế (NCS) 2022

         Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021; Quy định tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1858/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 ban hành theo Kế hoạch số 66/KH-ĐHH ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế, Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022

Trong đó, trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế có các ngành sau:

 1. Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý (mã sổ: 9140111),
 2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 9140111),
 3. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học (mã sổ: 9140111)
 4. Lịch sử Việt Nam (mã sổ: 9220313),
 5. Động vật học (mã sỗ: 9420103),
 6. Thực vật học (mã sổ: 9420111),
 7. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã sổ: 9440103),
 8. Hoá lý thuyết và hoá lý (mã sổ: 9440119),
 9. Hóa vô cơ (mã sổ: 9440113),
 10. Đại số và lý thuyết số (mã sổ: 9460104),
 11. Lý luận văn học (mã sổ: 9220120),
 12. Địa lý tự nhiên (mã sổ: 9440217).

Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Thí sinh liên hệ, gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho các đơn vị đào tạo thành viên của Đại học Huế.

Chi tiết theo file đính kèm!ăm

Năm 2022: 

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022 của Đại học Huế (download link này xem thông báo)

 

tuvanhotro Update: 2022-03-31 10:26:36 AM, Theo: Đại học Huế


Bài viết liên quan


CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS