Tin tức

Điểm sàn các ngành đào tạo cư nhân của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

      Căn cứ Thông báo số 48/TB-HĐTSĐH ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Trường Đại học Sư phạm thông báo điểm sàn nhóm ngành cử nhân như sau:

STT

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm sàn

1

Hệ thống thông tin

7480104

15.00

2

Tâm lý học giáo dục

7310403

15.00

3

Vật lý (đào tạo theo Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo Chương trình đào tạo của Trường Đại học Virginia, Hoa Kỳ)

T140211

15.00

Cụ thể xem tại : File đính kèm

admin Update: 2021-08-25 11:01:54 AM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS