Tin tức

Kế hoạch tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và ngành Sư phạm Âm nhạc

 
 
1. Hồ sơ đăng kí dự thi:
- 01 túi hồ sơ gồm 02 phiếu dự thi tại link https://nangkhieu.dhsphue.edu.vn/...
- 01 bản sao CMND/CCCD
- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ và tên; ngày, tháng và năm sinh ở mặt sau)
2. Lệ phí thi tuyển: 320.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm: lệ phí dự thi là 300.000 đồng, lệ phí gửi kêt quả qua đường điện là 20. 000 đồng)
3. Địa chỉ nhận hồ sơ:
- Nộp trực tiếp tại: Bộ phận Công tác Sinh viên - Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 34 Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế.
- Chuyển khoản qua số stk của Trường.
4. Thời gian đăng kí và nộp lệ phí: từ ngày 07/06/2022 đến ngày 30/06/2022.
 
admin Update: 2022-06-15 4:43:15 PM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS