Tin tức

Đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thông tin Đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế:

dhs_de_an_tuyen_sinh_2024.pdf

Phụ lục: dhs_tb_ket_qua_xet_tuyen_thang2019.pdf

admin Update: 2024-02-27 10:45:38 AM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


CÁC NGÀNH ĐANG TUYỂN SINH ĐH

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS