Năng khiếu

Thông tin về thời gian, khu vực tổ chức đánh giá năng lực các môn năng khiếu đợt II năm 2023

THÔNG BÁO THI MÔN NĂNG KHIẾU KHỐI N ĐỢT 2 NĂM 2023

 

THÔNG BÁO THI MÔN NĂNG KHIẾU M ĐỢT 2 NĂM 2023 

admin Update: 2023-06-15 10:16:39 AM, Theo: DHS


Bài viết liên quan


CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS