Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2019


Chọn ngành     Tìm kiếm
1184345754 NGUYỄN LÊ HÀ ANH21/12/20017140221128.5Đạt
2206222710 NGUYỄN THỊ DIỄM VY14/03/20017140221127.76Đạt
3212498657 Lê Vũ Ái Nguyên03/11/20017310403127.75Đạt
4197425422 HỒ THỊ HẠ TUYẾT30/12/20017140221127.31Đạt
5231342947 PHẠM THỊ HUYỀN24/07/20017140217127Đạt
6192183884 Đậu Nguyễn Thanh Bình15/10/20017310403126.95Đạt
72512344511 Đồng Thị Quỳnh Giang16/04/20017480104126.95Đạt
8212866196 Ao Thị Diễm Quỳnh02/06/20017480104126.9Đạt
9192131292 ĐỖ LÊ ĐÌNH NGUYÊN27/05/19997140221126.88Đạt
10184270785 Trần Ngọc Sơn15/09/19987140221126.81Đạt
11206173993 PƠLOONG LIỆU09/08/20017140205126.68Đạt
12233299982 Lý Thị Tường Vi26/11/20017140221126.63Đạt
13038300018187Lê Thảo Vân27/03/20007310403126.55Đạt
14197423724 Hồ Thị Dương Thùy08/08/20017310403126.35Đạt
15206054275 COOR XUYẾN25/02/20017140221126.26Đạt
16206350765 TRẦN LÊ THỦY TIÊN22/12/20017310403126.25Đạt
17038301012668HOÀNG THỊ HIỀN24/08/20017140205126.25Đạt
18197433686 HỒ THỊ HƯƠU12/05/20017140205126.25Đạt
19044301001571NGUYỄN MINH12/01/20017140202126.2Đạt
20192203470 HỒ QUANG04/09/20017140209126Đạt
21197435109 HỒ THỊ HÀNH03/02/20017140205125.75Đạt
22187923829 NGUYỄN THỊ HẠNH16/10/20017140217125.75Đạt
23197425271 TRỊNH THỊ PHƯƠNG NHI18/12/20017140217325.75Đạt
24187849454 Nguyễn Thị Ngọc Ánh26/05/20017480104125.65Đạt
25192183884 ĐẬU NGUYỄN THANH BÌNH15/10/20017310403125.6Đạt
26187951372 Phan Thị Nhu Mỳ09/11/20017310403125.5Đạt
27191997520 NGUYỄN ĐẮC MAY08/01/20017140221125.4Đạt
28184426719 Trần Thị Hồng Nhung22-06-20017310403225.35Đạt
29221528023 Nguyễn Thị Hương Trinh14/06/20017310403125.25Đạt
30184403900 DƯƠNG THỊ25/12/20017140208125.25Đạt
31044301001888ĐINH THỊ QUỲNH NGA16/10/20017140202125.25Đạt
32044201004039TRẦN ĐÌNH LONG27/07/20017140202225.25Đạt
33197470510 HỒ THỊ KỶ02/07/20017140202125.25Đạt
34192102624 PHAN HỮU HIỆU21/05/20017140209125.15Đạt
35212421684 Đinh Trương Thị Mỹ Hoa26/03/20007480104125.15Đạt
36231299489 Nguyễn Hồng Dung10/09/20017480104125.05Đạt
37212519427 Phạm Thị Triếu19/5/2001 7310403125.05Đạt
38215569349 Nguyễn Thị Thu Hồng19/10/20017310403125Đạt
39184422372 VÕ KHÁNH TRÂM08/10/20017140217125Đạt
40044301001783THÁI LÊ NHƯ QUỲNH03/02/20017140217125Đạt
41184414201 PHẠM THỊ HIỀN11/11/20017140202125Đạt
42192129722 Trần Văn Lộc03/11/20017310403124.95Đạt
43206278845 Võ Thị Hằng Ni12/08/20017140221124.94Đạt
44044301005083Hoàng Thị Hiền02/042001 7310403124.9Đạt
45192060600 TRẦN THỊ SONG HẠ22/04/19997140221124.83Đạt
46201801065 Hoàng Thị Thục Nhi12/06/20017310403124.8Đạt
47206053539 A Rất Thị Lan13/9/2001 7310403124.75Đạt
48184382147 Nguyễn Thị Lan Anh01/02/20017310403124.75Đạt
49044301002913ĐẶNG TRÀ MY09/04/20017140217124.75Đạt
50201819117 LÊ THỊ NGỌC ÁNH10/06/20017140202124.75Đạt

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?