Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2019


Chọn ngành     Tìm kiếm
1184345754 NGUYỄN LÊ HÀ ANH21/12/20017140221128.5Đạt
2206222710 NGUYỄN THỊ DIỄM VY14/03/20017140221127.76Đạt
3212498657 Lê Vũ Ái Nguyên03/11/20017310403127.75Đạt
4197425422 HỒ THỊ HẠ TUYẾT30/12/20017140221127.31Đạt
5231342947 PHẠM THỊ HUYỀN24/07/20017140217127Đạt
62512344511 Đồng Thị Quỳnh Giang16/04/20017480104126.95Đạt
7192183884 Đậu Nguyễn Thanh Bình15/10/20017310403126.95Đạt
8212866196 Ao Thị Diễm Quỳnh02/06/20017480104126.9Đạt
9192131292 ĐỖ LÊ ĐÌNH NGUYÊN27/05/19997140221126.88Đạt
10184270785 Trần Ngọc Sơn15/09/19987140221126.81Đạt
11206173993 PƠLOONG LIỆU09/08/20017140205126.68Đạt
12233299982 Lý Thị Tường Vi26/11/20017140221126.63Đạt
13038300018187Lê Thảo Vân27/03/20007310403126.55Đạt
14197423724 Hồ Thị Dương Thùy08/08/20017310403126.35Đạt
15206054275 COOR XUYẾN25/02/20017140221126.26Đạt
16192204676 Nguyễn Đức Dũng16/09/20017140221 26.25Đạt
17038301012668HOÀNG THỊ HIỀN24/08/20017140205126.25Đạt
18197433686 HỒ THỊ HƯƠU12/05/20017140205126.25Đạt
19206350765 TRẦN LÊ THỦY TIÊN22/12/20017310403126.25Đạt
20044301001571NGUYỄN MINH12/01/20017140202126.2Đạt
21192203470 HỒ QUANG04/09/20017140209126Đạt
22187924437 Hồ Văn Cường07/01/20017140221 25.8Đạt
23187923829 NGUYỄN THỊ HẠNH16/10/20017140217125.75Đạt
24197425271 TRỊNH THỊ PHƯƠNG NHI18/12/20017140217325.75Đạt
25197435109 HỒ THỊ HÀNH03/02/20017140205125.75Đạt
26184402894 Phan Trà Vinh15/08/20007140221 25.75Đạt
27187849454 Nguyễn Thị Ngọc Ánh26/05/20017480104125.65Đạt
28192183884 ĐẬU NGUYỄN THANH BÌNH15/10/20017310403125.6Đạt
29187951372 Phan Thị Nhu Mỳ09/11/20017310403125.5Đạt
30191997520 NGUYỄN ĐẮC MAY08/01/20017140221125.4Đạt
31187893536 Lê Văn Thắng04/10/19997140221 25.35Đạt
32184426719 Trần Thị Hồng Nhung22-06-20017310403225.35Đạt
33221528023 Nguyễn Thị Hương Trinh14/06/20017310403125.25Đạt
34184370268 Trần Thị Nga28/04/20017140219 25.25Đạt
35044301000360Trương Thị Vịnh24/04/20017140202 25.25Đạt
36184403900 DƯƠNG THỊ25/12/20017140208125.25Đạt
37044301001888ĐINH THỊ QUỲNH NGA16/10/20017140202125.25Đạt
38044201004039TRẦN ĐÌNH LONG27/07/20017140202225.25Đạt
39197470510 HỒ THỊ KỶ02/07/20017140202125.25Đạt
40192102624 PHAN HỮU HIỆU21/05/20017140209125.15Đạt
41212421684 Đinh Trương Thị Mỹ Hoa26/03/20007480104125.15Đạt
42231299489 Nguyễn Hồng Dung10/09/20017480104125.05Đạt
43212519427 Phạm Thị Triếu19/5/2001 7310403125.05Đạt
44191916010 Chế Công Thuận15/02/2001T140211 25Đạt
45215569349 Nguyễn Thị Thu Hồng19/10/20017310403125Đạt
46044300002561Lê Thị Hải12/11/20007140221 25Đạt
47184422372 VÕ KHÁNH TRÂM08/10/20017140217125Đạt
48044301001783THÁI LÊ NHƯ QUỲNH03/02/20017140217125Đạt
49184414201 PHẠM THỊ HIỀN11/11/20017140202125Đạt
50192129722 Trần Văn Lộc03/11/20017310403124.95Đạt

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS