Cao học

Thông báo của Đại học Huế về việc lùi ngày dự thi cao học đợt 1 năm 2019

                   

Kế hoạch kiểm tra hồ sơ dự thi và lịch thi kỳ thi tuyến sinh cao học đợt 1 - 2019 của Đại học Huế

Thực hiện chỉ thị của công văn số 191/TB-ĐHH của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2019 của Đại học Huế ký ngày 26 tháng 2 năm 2019; để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 - 2019, Đại học Huế thông báo:

  1. Gia hạn thời gian nhận hồ sơ: Gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi cao học đợt 1 — 2019 đến hết ngày 07/3/2019 (thay cho ngày 28/02/2019 trên thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 — 2019 của Đại học Huế).
  2. Kiểm tra hồ sơ dự thi:

2.1. Sau khi kết thúc thời hạn thu nhận hồ sơ (ngày 07/3/2012), Phòng Đào tạo Sau đại học lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi, rà soát, đối chiếu với hồ sơ thí sinh đã nộp và xử lý, điều chỉnh các sai sót (nếu có).

2.2. Gửi tập tin (file) danh sách các thí sinh đăng ký dự thi cao học đã thu nhận và xử lý (trình bày dưới dạng cột, có đầy đủ các thông tin của thí sinh theo yêu cầu) về Ban Đào tạo Đại học Huế theo địa chỉ cmail: ngodphuong@gmailcom (hoặc ndphuongdhh(Q)hueuni.edu.vn) trước 16°00 ngày 08/3/2019.

2.3. Hoàn chỉnh danh sách thí sinh đăng ký dự thi cao học; danh sách và hồ sơ của thí sinh diện ưu tiên, diện miễn thi ngoại ngữ; danh sách và kết quả các môn học của thí sinh diện bổ túc kiến thức và nộp cho Hội đồng tuyên sinh khi đoàn kiểm tra hồ sơ đến làm việc với đơn vị.Lịch thi:

Chiều ngày 06/4/2019: Thi môn Cơ sở ngành

Sáng ngày 07/4/2019: Thi môn Chủ chốt

Chiều ngày 07/4/2019 — Thi môn Ngoại ngữ

Ghi chú: Lịch kiểm tra hồ sơ nếu có thay đổi, Đại học Huế sẽ thông báo sau. ⁄

File công văn số 191: download

tuvanhotro Update: 2019-03-04 9:48:14 AM, Theo: DHS

Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?