Tin tức

DHS đăng ký chỉ tiêu xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Huế về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018; Trường Đại học Sư phạm đăng ký chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 như sau:

TT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

THANG ĐIỂM XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Sư phạm Toán học

7140209

1. Toán, Vật lí, Hóa học

 (Môn chính: Toán, hệ số 2)

A00

40

70

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A01

2

Sư phạm Tin học

7140210

1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A00

40

60

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A01

3

Sư phạm Vật lí

7140211

1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A00

40

90

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A01

4

Sư phạm Hóa học

7140212

1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)

A00

40

60

2. Toán, Sinh học, Hóa học

(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)

B00

5

Sư phạm Sinh học

7140213

1. Toán, Sinh học, Hóa học

 (Môn chính: Sinh học, hệ số 2)

B00

40

60

2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

(Môn chính: Sinh học, hệ số 2)

D08

6

Giáo dục Chính trị

7140205

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

30

70

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

C19

3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD

C20

7

Sư phạm Ngữ văn

7140217

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)

C00

40

90

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)

D14

8

Sư phạm Lịch sử

7140218

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)

C00

40

50

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)

D14

9

Sư phạm Địa lí

7140219

1. Toán, Sinh học, Hóa học

B00

30

70

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

10

Giáo dục Tiểu học

7140202

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

30

34

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

11

Tâm lý học giáo dục

7310403

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

30

30

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

12

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

7140208

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C00

30

30

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

C19

3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD

C20

13

Vật lí (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ)

T140211

1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A00

40

30

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A01

Ghi chú:

* Ngành cử nhân Tâm lý học giáo dục, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến) sinh viên đóng học phí theo quy định.

 

Chi tiết công văn (2 trang): trang 1  và trang 2

admin Update: 2018-12-26 4:31:05 PM, Theo: DHS

Bài viết liên quanBÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?