Cao học

Kế hoạch tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ký ngày 15/5/2014 và Thông báo tuyến sinh Cao học lần 1 năm 2018 số 1534/TB-ĐHH của Đại học Huế ký ngày 13/11/2018, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ lần 1 năm 2019 (khóa XXVIII) tại Trường như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi được phát hành tại Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế từ ngày 05 tháng 12 năm 2018.
 2. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí thu nhận, xử lý hồ sơ (100.000 đồng/ thí sinh) và lệ phí dự thi (1.000.000đ/thí sinh) cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (qua Phòng Sau đại học) trước ngày 28 tháng 02 năm 2019.
 3. Các lóp bổ túc kiến thức và hướng dẫn đề cương thi tuyến: khai giảng vào lúc 8h00 ngày 27/12/2018 đến ngày 28/02/2019 tại Cơ sở 2, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP. Huế).
 4. Ngày thi tuyển: 30 và 31 tháng 3 năm 2019.
 5. Thí sinh tự sắp xếp nơi ở trong thời gian ôn thi và dự thi.
 6. Các Ngành đang tuyển sinh:
 1. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) (mã số: 8140101),
 2. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt (mã số: 8140111),
 3. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử (mã số: 8140111),
 4. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 8140111),
 5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (mã số: 8140111),
 6. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (mã số: 8140111),
 7. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học (mã số: 8140111),
 8. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (mã số: 8140111)
 9. Quản lý giáo dục (mã số: 8140114),
 10. Lý luận văn học (mã số: 8220120),
 11. Văn học Việt Nam (mã số: 8220121),
 12. Văn học nước ngoài (mã số: 8220242)
 13. Lịch sử thế giới (mã số: 8229011),
 14. Lịch sử Việt Nam (mã số: 8220913),
 15. Tâm lý học (mã số: 8310401),
 16. Địa lý học (mã số: 8310501),
 17. Động vật học (mã số: 8420103),
 18. Thực vật học (mã số: 8420111),
 19. Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số: 8440103),
 20. Hoá vô cơ (mã số: 8440113),
 21. Hoá hữu cơ (mã số: 8440114),
 22. Hoá phân tích (mã số: 8440118),
 23. Hoá lý thuyết và hoá lý (mã số: 8440119),
 24. Địa lý tự nhiên (mã số: 8440217),
 25. Toán giải tích (mã số: 8460102),
 26. Đại số và lý thuyết số (mã số: 8460104),
 27. Hình học và tôpô (mã số: 8460105).
 28. Hệ thống thông tin (mã số: 8480104)

Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ:

* Kế hoạch tuyển sinh tại các địa phương (click link để xem chi tiết):

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Huế, ĐT: 0234. 3824234 - 3898746 - 3837306

Website: http://www.dhsphue.edu.vn. hoặc http://tuyensinh.dhsphue.edu.vn

 

tuvanhotro Update: 2019-02-18 8:36:43 AM, Theo: DHS

Bài viết liên quan


BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS

1
Bạn cần hỗ trợ?