Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
451184410823 Chu Thị Cẩm02/11/200171402011THPT25.05
452206247370 Nguyễn Nho Khiêm10/11/200271402096THPT25.05
453187935412 Lê Thị Ngân Ngà01/01/200271402171Học bạ25.05
454192220913 Hoàng Tiến Hiếu26/06/200271402211Học bạ25.05
455001302022776 Nguyễn Khánh Thư21/09/200271402021Học bạ25.05
456184444719 Đào Thị Huyền Ngọc22/04/200271402191Học bạ25.05
457201872587 Nguyễn Thị Thùy Trinh12/12/200271402211Học bạ25.05
458245421999 Huỳnh Thị Ngọc Linh17/11/200271402091Học bạ25.05
459192105308 Nguyễn Hoàng Diệu Trinh07/06/200271402021Học bạ25.05
460321717699 Nguyễn Nhựt Hào22/03/200271402191Học bạ25
461184458306 Đường Thị Quỳnh Chi04/06/200271402021Học bạ25
462206433545 Nguyễn Thanh Duyên16/03/200271402171Học bạ25
463038201004132 Trịnh Thị Huyền06/01/200171402024Học bạ25
464187835122 Trần Tiến Đạt27/12/200271402191THPT25
465044202003701 Nguyễn Thành Quang17/09/200271402192THPT25
466201860882 Phan Thị Kim Ngân06/10/200271402181THPT25
467038202021032 Bùi Tiến Lực05/11/200271402181THPT25
468197397507 Mai Thị Linh Chi28/12/200271402211THPT25
469191921830 Đinh Hoàng Như23/09/2002T1402112THPT25
470206054302 Tơngôn Xân04/10/200271402051THPT25
471241867138 H' Ya Li - B'Yă05/04/200271402051THPT25
472201872588 Nguyễn Thị Hoàng Vi07/07/200271402041THPT25
473038302017861 Lê Thị Phượng03/06/200271402041THPT25
474197438537 Hồ Thị Phăng30/06/200271402041THPT25
475184448715 Lê Thị Hải Yến02/11/200271402171THPT25
476184458876 Trần Thị Thúy19/03/200271402171THPT25
477191922773 Phạm Thị Ngọc Mỹ26/11/200271402171THPT25
478191923300 Phạm Hải Tâm06/06/200271402173THPT25
479201861226 Trần Thị Bình Yên10/06/200271402021THPT25
480184444731 Nguyễn Thùy Linh28/09/200271402022THPT25
481184401226 Trần Thị Nhàn05/08/200271402021THPT25
482184452510 Hồ Thị Thùy30/07/200271402022THPT25
483044302005505 Đỗ Phương Thảo11/01/200271402021THPT25
484197425959 Nguyễn Thị Mỹ Lệ10/09/200271402021THPT25
485197424239 Lê Thị Luyến05/07/200271402021THPT25
486191924805 Võ Đình Bảo Phước01/01/200271402021THPT25
487206054157 Blúp Thị Hồng Hạ26/02/200271402021THPT25
488206455458 Tơ Ngôn Thị My Mỹ22/10/200271402021THPT25
489233309130 Y Lồng Nhi19/01/200271402021THPT25
490233322978 Phạm Thị Huyền Trang25/10/200271402021THPT25
491231341372 Đặng Thị Mỹ Trà03/02/200271402021THPT25
492184457532 Nguyễn Quỳnh Giang14/08/200271402011THPT24.95
493187839936 Vi Thị Mừng25/05/200271402121THPT24.95
494206395175 Huỳnh Xuân Phương09/02/200271402121Học bạ24.95
495225959149 Đặng Châu Anh09/03/200271402092THPT24.95
496044301003184 Đinh Thị Hằng15/03/200171402131Học bạ24.95
497044302000218 Nguyễn Kiều Trâm22/06/200271402021Học bạ24.95
498206412486 Nguyễn Trần Phương Mai01/03/200271402092Học bạ24.95
499044302003563 Đinh Thị Mỹ Hạnh27/11/200271402021Học bạ24.95
500192106602 Trương Thị Quỳnh Anh10/03/200271402174Học bạ24.95

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS