Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
901191920413 Hoàng Thị Thủy Quỳnh13/06/200271402014Học bạ23.45
902044302004583 Phạm Thị Thu Huyền27/11/200271402011THPT23.4
903192035869 Trương Nam Khánh14/09/200271402092THPT23.4
904191923670 Phan Phước Thái Anh17/11/200271402094THPT23.4
905187667725 Hờ Vân Anh30/10/20027140213TA3THPT23.35
906044302004357 Nguyễn Thị Minh Nguyệt07/10/20027140202TA1THPT23.35
907044302000829 Trần Thị Việt12/08/200271402011Học bạ23.35
908191922258 Đỗ Thị Anh Thư13/11/200271402021THPT23.35
909192137464 Trần Thị Thanh Hiền05/08/200271402191THPT23.35
910188003133 Trần Thị Như Trang06/04/200273104031Học bạ23.3
911192068157 Phạm Thị Ngọc Bình09/09/200273104032Học bạ23.3
912044302004046 Nguyễn Thị Diệu Linh29/08/200271402011THPT23.3
913191973987 Trần Mỹ Phương19/11/200271402011THPT23.3
914191922115 Lê Thị Thùy Linh10/01/200271402011THPT23.3
915197500527 Hồ Thị Cẩm Ly10/06/200271402011THPT23.25
916233317814 Y Như Ngân22/10/200271402011THPT23.25
917187906748 Phan Văn Phương01/09/200273104031Học bạ23.25
918044302004695 Nguyễn Hương Giang07/01/200271402012Học bạ23.25
919197388645 Trần Thị Thảo02/11/200273104032Học bạ23.25
920187906748 Phan Văn Phương01/09/200273104031Học bạ23.25
921201861484 Nguyễn Thị Lin04/05/200271402022THPT23.25
922184463847 Nguyễn Thị Như Quỳnh03/11/200271402021THPT23.25
923184443714 Nguyễn Thị Thu Uyên19/01/200271402023THPT23.25
924184380871 Nguyễn Thị Loan26/07/200271402021THPT23.25
925184433793 Trần Thị Loan09/07/200271402022THPT23.25
926184462947 Trần Thị Hà Trang26/04/200271402021THPT23.25
927044302001706 Trần Thị Mỹ Lài15/01/200271402021THPT23.25
928044302005693 Lê Khánh Linh08/12/200271402021THPT23.25
929044302001258 Hoàng Thanh Giang13/11/200271402021THPT23.25
930197399384 Nguyễn Thị Ly Na23/12/200271402021THPT23.25
931192031466 Phan Thị Hồng Nhung07/02/200271402021THPT23.25
932192201902 Trần Thị Cẩm Linh30/03/200171402021THPT23.25
933192105639 Võ Thị Thu Huyền03/05/200271402021THPT23.25
934192108100 Nguyễn Thị Khánh Vân29/01/200271402021THPT23.25
935192107076 Hoàng Thị Ánh Đào01/03/200271402021THPT23.25
936192074896 Võ Thị Hồng Nhung02/05/200271402042THPT23.25
937225955942 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên02/11/200271402094THPT23.25
938192108641 Dương Ngọc Hoàng01/01/200171402011THPT23.25
939285718889 Lê Thành Chương26/06/200271402052THPT23.25
940184432946 Hồ Thị Thanh Viên08/02/200271402171THPT23.25
941044301000574 Phan Thị Anh06/10/200171402172THPT23.25
942197404709 Nguyễn Đại Hiệp03/10/200171402172THPT23.25
943192135533 Phan Nguyễn Diễm Phúc15/07/200271402171THPT23.25
944191915209 Đoàn Quang Minh29/01/200171402211THPT23.25
945044202003549 Lê Quyền Anh07/05/200271402093THPT23.2
946191919103 Nguyễn Thanh Trâm11/11/200271402121THPT23.2
947044302000589 Hồ Thu Phương26/09/200271402022THPT23.2
948197406189 Lê Thị Huệ07/08/200271402011Học bạ23.2
949201876428 Nguyễn Quang Việt11/05/200271402211Học bạ23.2
950184459788 Nguyễn Thị Diệp Quỳnh26/10/200271402011THPT23.2

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS