Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
701192106095 Nguyễn Đức Thông25/10/200071402041THPT24.25
702206054298 A Lăng Thị Nhị02/12/200271402041THPT24.25
703197437391 Nguyễn Thị Thảo17/04/200271402095THPT24.25
704225957403 Lê Văn Toàn02/08/200271402091THPT24.25
705251290217 Ka Hân10/09/200271402081THPT24.25
706040737467 Vàng A Đông11/04/200271402082THPT24.25
707264573034 Nguyễn Thị Quế Hương02/10/200271402052THPT24.25
708206343172 Đinh Thị Thu17/02/200271402051THPT24.25
709206173746 Alăng Hưng06/07/200271402051THPT24.25
710191922452 Lê Nguyễn Thanh Trúc23/11/200271402171THPT24.25
711206433545 Nguyễn Thanh Duyên16/03/200271402171THPT24.25
712206039964 Hồ Thị Y Na31/07/200271402171THPT24.25
713044302005517 Lê Đinh Minh Khánh03/05/200271402011THPT24.25
714192218649 Hồ Thị Hào19/05/200271402011THPT24.25
715187887805 Nguyễn Thị Oanh06/04/200271402021THPT24.25
716184448871 Đặng Thị Giang19/05/200271402021THPT24.25
717184463453 Trần Thị Tình09/08/200271402021THPT24.25
718184461139 Phan Thị19/11/200271402021THPT24.25
719044302002801 Nguyễn Thị Thùy Dung08/03/200271402021THPT24.25
720044302004447 Đặng Thị Hằng10/07/200271402021THPT24.25
721197426613 Hồ Thị Dưng09/04/200271402021THPT24.25
722192068556 Nguyễn Thị Ly02/10/200271402021THPT24.25
723192107080 Nguyễn Thị Thu Uyên30/05/200271402021THPT24.25
724212498591 Đinh Thị Anh20/07/200271402021THPT24.25
725231310849 Ksor H' Muar22/08/200171402021THPT24.25
726036302002957 Đỗ Thị Minh Ngọc14/09/200271402023THPT24.25
727191907042 Nguyễn Đại Long13/10/199971402211Học bạ24.25
728191921408 Nguyễn Thanh Xuân Nhi19/01/200271402172Học bạ24.25
729187898403 Nguyễn Phương Linh18/07/200171402093Học bạ24.25
730201860882 Phan Thị Kim Ngân06/10/200271402181Học bạ24.25
731231282552 Nguyễn Thị Thu Thúy06/09/200073104031Học bạ24.25
732206446941 Nguyễn Thị Bích Nhật16/04/200273104031Học bạ24.2
733192128942 Phan Yến Nhi03/06/200071402022Học bạ24.2
734187667803 Lô Thuỳ Linh12/01/200271402022Học bạ24.2
735192074513 Dương Thị Ngọc Bích19/03/200271402011THPT24.2
736044302000245 Hoàng Bảo Ngọc04/08/200271402021THPT24.2
737231323996 Đinh Ngọc Khanh28/07/200271402093THPT24.2
738192108641 Dương Ngọc Hoàng01/01/200171402011Học bạ24.15
739192033288 Trần Thị Mỹ Duyên03/07/200273104031Học bạ24.15
740184453138 Cao Pha01/12/200271402191THPT24.15
741184419480 Nguyễn Tuấn Kiệt06/06/200271402191THPT24.1
742184439572 Nguyễn Thị Diễm24/04/200171402012Học bạ24.1
743192035242 Nguyễn Thị Huyền Trinh27/10/200271402172Học bạ24.1
744201854290 Nguyễn Như Quỳnh28/11/200271402091Học bạ24.1
745191920587 Lê Phương Thảo Nguyên04/11/200271402021THPT24.1
746044301004270 Trần Thị Thùy Linh28/08/200171402011THPT24.1
747197395637 Nguyễn Ngọc Tú18/04/200271402091THPT24.1
748191924021 Hà Xuân Như Ý01/03/200271402092THPT24.1
749206054543 Đinh Thị Lê Na15/11/200271402092THPT24.05
750231341578 Vương Thị Yến Nhi15/06/200271402131THPT24.05

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS