Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
951044302004207 Ngô Thị Kim Oanh20/02/200271402011THPT23.2
952044302005122 Đinh Thị Ngọc06/08/200273104031Học bạ23.15
953215575881 Đặng Thanh Như08/08/200273104031Học bạ23.15
954192134816 Hồ Thị Hàn My18/11/200271402011Học bạ23.1
955184462762 Phan Thị Diệu Linh17/07/200271402022THPT23.1
956044302004695 Nguyễn Hương Giang07/01/200271402011THPT23.1
957044302001217 Phan Thị Kiên23/03/200271402011THPT23.1
958197438768 Khưu Thanh Thúy03/09/200271402011THPT23.1
959197501105 Đinh Thị Phương Ngọc09/03/200271402011THPT23.05
960197389367 Phạm Ngọc Như Ý20/06/200271402011THPT23.05
961191919897 Nguyễn Thị Thanh Lam01/10/200271402011THPT23.05
962321823332 Huỳnh Trần Nhựt Qui18/07/200271402112THPT23.05
963241848352 Phan Văn Chung03/03/200271402092THPT23.05
964184462545 Nguyễn Thị Phương Mây15/08/200271402022THPT23.05
965191922540 Bùi Ngọc Thảo Nhung08/10/200271402021THPT23.05
966184448947 Phạm Thị Mỹ Hạnh14/01/200271402022THPT23
967184470242 Hoàng Thị Ha Na25/12/200271402021THPT23
968184458485 Nguyễn Thị Nhi15/06/200271402021THPT23
969044302004962 Cao Thị Diệu Linh14/06/200271402021THPT23
970044302004691 Đoàn Thị Tuyết25/04/200271402021THPT23
971044302005213 Phạm Thị Thùy Linh10/04/200271402021THPT23
972044302004590 Nguyễn Thị Huyền Trang02/01/200271402021THPT23
973197476468 Nguyễn Thị Nhật Tâm04/01/200271402021THPT23
974197406304 Nguyễn Thị Tú Trinh07/08/200271402021THPT23
975197425284 Hồ Thị Dương10/11/200271402021THPT23
976191923461 Châu Thị Thùy Nhung27/07/200271402021THPT23
977206446308 Trương Thị Mỹ Hiếu20/06/200271402022THPT23
978206054709 Tơ Đêl Đo25/04/200171402021THPT23
979212869412 Phạm Thuý Huyên20/10/200271402021THPT23
980233328441 U Ri Hưng13/12/200271402021THPT23
981233290013 Y Xia26/10/200071402021THPT23
982241900208 Chu Thị Thùy Dung03/09/200271402021THPT23
983206169455 Nguyễn Thị Thu Huyền23/04/200271402051THPT23
984192137275 Nguyễn Thị Tú Trinh24/11/200271402041THPT23
985037302003891 Đinh Thị Thanh Thảo11/12/200271402081THPT23
986241873246 Đàm Thị Biên10/02/200271402081THPT23
987044302001070 Trần Yến Nhi13/09/200271402011THPT23
988197501084 Nguyễn Thị Thuý Trâm10/02/200271402011THPT23
989192071913 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm24/03/200271402011THPT23
990192106695 Mai Thị Ngọc Trâm01/11/200271402011THPT23
991191976890 Trần Đình Diệu Hương21/12/200273104031Học bạ23
992197480536 Lê Bá Quảng17/01/200271402181THPT23
993040638582 Toán Chúy Po07/01/200171402182THPT23
994184426964 Phạm Thị Phương Uyên16/09/200273104031THPT23
995187847360 Nguyễn Thị Thành15/07/199971402171THPT23
996187909583 Nguyễn Thị Tường Vy15/01/200271402171THPT23
997184416968 Trần Thái Hải14/04/200271402171THPT23
998184461124 Phan Thị Ly01/07/200271402171THPT23
999044302004977 Đinh Thu Hằng02/10/200271402171THPT23
1000197406655 Nguyễn Thị Trang08/03/200271402172THPT23

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS