Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1651212893672 Nguyễn Trần Thủy Tiên17/09/200171402171THPT20.5
1652212518580 Trần Thị Diễm Viên05/10/200271402171THPT20.5
1653231404244 Lê Thị Thu Hằng02/04/200271402171THPT20.5
1654044302001280 Nguyễn Thị Minh Ngọc16/04/200271402021THPT20.45
1655197427264 Nguyễn Văn Sung23/11/200271402092THPT20.45
1656197396794 Đỗ Thị Vân Anh31/10/200271402121THPT20.45
16571844446682 Hoàng Văn05/05/200273104033Học bạ20.45
1658191924056 Trần Thị Bích Thảo01/03/200273104033Học bạ20.45
1659192103575 Văn Thị Linh07/03/200173104031Học bạ20.45
1660187836473 Vy Đình Quân14/11/200271402124THPT20.4
1661184457304 Đặng Thị Thùy Dung29/06/200271402021THPT20.4
1662192000983 Trần Thị Thanh Thúy13/08/200271402021THPT20.4
1663192143280 Nguyễn Thuận15/10/200271402191THPT20.4
1664192033288 Trần Thị Mỹ Duyên03/07/200273104033THPT20.35
1665184408415 Hồ Thị Khánh Linh20/06/200271402022THPT20.35
1666201871390 Võ Thị Mai Ny15/06/200271402091THPT20.35
1667233346122 Đặng Diễm Quỳnh26/10/200273104031Học bạ20.35
1668197455272 Nguyễn Thị Hải14/04/200271402011Học bạ20.35
1669192035701 Thái Thị Như Ý05/03/200271402011Học bạ20.35
1670192032440 Lê Thị Thu Thủy22/09/200271402013Học bạ20.35
1671197475890 Võ Thị Ngọc Linh25/09/200271402011THPT20.3
1672192036865 Trần Thị Yến Nhi15/11/200271402011THPT20.3
1673206397750 Lê Thị Thu An23/07/200271402011THPT20.3
1674044302004669 Phạm Thị Hương07/08/200271402022THPT20.3
1675079202015584 Ngô Trọng Phúc22/05/200271402021THPT20.25
1676201846580 Nguyễn Thị Mỹ Duyên13/12/200271402021THPT20.25
1677184388332 Trần Thị Bích Lợi30/01/200271402021THPT20.25
1678184442828 Hoàng Thị Ngọc30/03/200271402022THPT20.25
1679044302005176 Phan Thị Trà My05/04/200271402021THPT20.25
1680197425051 Hồ Thị Nhớ28/04/200271402021THPT20.25
1681191975405 Nguyễn Khoa Thị Hồng29/03/200271402021THPT20.25
1682191922550 Nguyễn Thị Kim Loan13/11/200271402021THPT20.25
1683206400429 Phạm Thị Lắm22/05/200271402021THPT20.25
1684206174062 Alăng Thị Yến01/01/200271402021THPT20.25
1685206274105 Phạm Thị Linh22/06/200271402021THPT20.25
1686206248392 Võ Thái Ny11/07/200271402021THPT20.25
1687206054201 Bnướch Kha11/05/200271402021THPT20.25
1688197398842 Võ Thị Liễu03/09/200271402051THPT20.25
1689197424332 Hồ Thị Hồng22/11/200271402052THPT20.25
1690192105302 Nguyễn Thị Bích Ngân04/10/200271402041THPT20.25
1691192071928 Lê Thị Diễm Thúy05/01/200271402041THPT20.25
1692188003393 Phạm Thị Nguyệt15/09/20027140202TA2THPT20.25
1693187912985 Kha Thị Hải29/12/200171402011THPT20.25
1694192134952 Phan Thị Dương24/04/200171402011THPT20.25
1695206124830 Trương Minh Anh02/02/200271402011THPT20.25
1696192000597 Nguyễn Thị Như Ý23/01/200273104031Học bạ20.25
1697191973034 Nguyễn Thị Hương Giang18/05/200273104031Học bạ20.25
1698192073349 Đoàn Văn Kiệt25/11/200273104031THPT20.25
1699191924000 Phạm Thanh Nhàn08/02/200273104031THPT20.25
1700201860060 Dương Việt11/07/200271402491THPT20.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS