Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
51241921755 Thái Vĩnh Hoàng24/03/200271402091Học bạ27.65
52221498003 Phạm Huỳnh Linh03/07/200271402171Học bạ27.63
53184410547 Nguyễn Ngọc Diệp30/07/200271402021Học bạ27.55
54197424049 Hồ Văn Khánh22/09/200171402211Học bạ27.55
55192220492 Tà Rương Thị Diệu Liên04/02/200271402021Học bạ27.55
56197425501 Hồ Thị Phương01/01/200271402021Học bạ27.55
57191921241 Hồ Dương Thu Trà06/11/200271402021Học bạ27.55
58206412708 Tăng Văn Tây24/09/200271402121Học bạ27.55
59191921241 Hồ Dương Thu Trà06/11/200271402021THPT27.5
60197471156 Hồ Thị Hiệp17/11/200271402051THPT27.5
61038302016827 Lường Thị Hoàng Loan30/10/200271402041Học bạ27.45
62187835040 Lim Thị Phương Nhi27/04/200271402021Học bạ27.45
63187972359 Trần Hoàng Hiền15/08/200171402091Học bạ27.45
64187901894 Phan Thị Linh09/02/200171402091Học bạ27.45
65191920927 Nguyễn Nguyên Nhật26/03/200271402021Học bạ27.45
66225922173 Hoàng Hoài Nam10/09/199971402091Học bạ27.4
67192072735 Nguyễn Đăng Khải08/08/200271402091Học bạ27.4
68212498591 Đinh Thị Anh20/07/200271402021Học bạ27.35
69245459167 Thị Hậu04/08/20027140202TA1Học bạ27.35
70201872976 Nguyễn Thị Như Quỳnh16/05/200271402091Học bạ27.35
71233296043 Nguyễn Minh Quý18/03/200171402211THPT27.35
72184441901 Phạm Tú Anh19/10/200271402211THPT27.25
73192141300 Lê Nguyễn Hồng Ân01/06/200271402211THPT27.25
74187833960 Vi Thị Ngọc02/10/200271402191THPT27.25
75233314231 Y Hạnh16/06/200271402192THPT27.25
76192204914 Lê Như Quỳnh22/03/200271402012Học bạ27.25
77187904026 Phan Thảo Anh18/12/20027140202TA1Học bạ27.25
78206394463 Nguyễn Thị Thảo Vy06/10/200271402091Học bạ27.25
79187786703 Vi Thị Tâm01/08/200271402021THPT27.25
80184444614 Trần Thị Quỳnh Nga10/04/200271402021THPT27.25
81184406552 Bùi Thị Thanh Mai17/10/200271402021THPT27.25
82206054870 Alăng Ngọc18/06/200271402051THPT27.25
83187912558 Kha Thị Bảo23/09/200271402081THPT27.25
84206380845 Lê Tiểu Ngọc21/10/200271402171THPT27.25
85187996595 Bùi Thị Nhật Nguyệt24/10/200271402121THPT27.15
86197426838 Hồ Thị Hồng Nhung06/03/200271402021Học bạ27.15
87191829583 Nguyễn Quý Đức28/04/199471402091Học bạ27.15
88206367970 Hồ Thị Huỳnh Thư01/09/200271402091Học bạ27.1
89044302004357 Nguyễn Thị Minh Nguyệt07/10/20027140202TA1Học bạ27.05
90206412476 Phạm Dương Kim Kiều18/06/200271402131Học bạ27.05
91192218651 Hồ Thị Y A Na03/01/200271402022Học bạ27.05
92187835078 Lô Thị Như23/06/200271402022Học bạ27.05
93184414821 Nguyễn Thị Phương Thảo04/01/20027140202TA1Học bạ27.05
94233324389 Y Thiêk25/09/20027140209TA1THPT27.05
95206344433 Trần Thị Thơ01/05/200271402081THPT27
96197397831 Nguyễn Thị Nhung22/06/200271402191Học bạ27
97212624968 Lê Quang Vân Trường20/12/200271402111Học bạ27
98184445214 Nguyễn Thị Quỳnh19/05/200271402021THPT27
99044302002549 Trương Thị Thu Hằng05/06/200271402021THPT27
100192218628 Hồ Thị Lương15/01/200271402021THPT27

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS