Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
151231263828 Bùi Đức Nguyên31/08/200171402172THPT26.58
152191916515 Trần Quang Nhật08/11/200171402133THPT26.55
153206394773 Nguyễn Thảo Nguyên20/03/20027140209TA1Học bạ26.55
154191814610 Nguyễn Thị Bích Phượng02/08/199471402021Học bạ26.55
155192000601 Nguyễn Ngọc Bảo Phương14/10/200271402212Học bạ26.55
156192218687 Lê Thị Hoài Linh01/11/200271402091Học bạ26.55
157233317972 Phan Bảo Anh13/09/20027140209TA1Học bạ26.55
158187835396 Vi Thu Hiền22/12/200271402192THPT26.5
159038302005896 Nguyễn Hoài Linh18/09/200271402021Học bạ26.5
160184416040 Nguyễn Thị Huyền Trang18/11/20027140202TA6THPT26.5
161191920841 Lê Huỳnh Vĩnh Đức18/09/200271402081THPT26.5
162044302001145 Trần Đỗ Nhân Hậu10/07/200271402171THPT26.5
163197396786 Châu Lương Như20/05/200271402174THPT26.5
164233322875 Cao Nguyễn Hoàng Nguyên01/10/200271402021THPT26.5
165044201003935 Cao Mạnh Cường20/05/200171402022THPT26.5
166197425501 Hồ Thị Phương01/01/200271402021THPT26.5
167197426838 Hồ Thị Hồng Nhung06/03/200271402021THPT26.5
168192201961 Trần Thị Thu03/02/200271402021THPT26.5
169192076424 Dương Thị Ngọc Trâm14/09/200271402021THPT26.5
170192211525 Lê Phương Uyên Nhi20/12/200271402021THPT26.5
171187906692 Hồ Thị Ngọc22/01/200271402012THPT26.5
172184418199 Trần Thị Hằng10/04/200271402012THPT26.5
173231467433 Nguyễn Thị Trúc Nguyên21/09/200271402211Học bạ26.45
174044302005181 Nguyễn Ngọc Trang28/01/200271402011Học bạ26.45
175201872127 Nguyễn Thị Quỳnh Như04/03/20027140213TA1Học bạ26.45
176192108071 Nguyễn Cửu Thảo Nguyên05/08/200271402021Học bạ26.45
177184459904 Lê Thu Phương20/11/200271402021Học bạ26.45
178187959842 Phạm Thị Hoài Thương06/03/200271402025Học bạ26.45
179206411804 Võ Nguyễn Thị Trung Thu06/09/000271402021Học bạ26.45
180192211455 Nguyễn Thị Ngọc Kiều26/09/200271402121Học bạ26.45
181184433461 Trần Thị Hằng19/10/200171402021Học bạ26.45
182221514817 Nguyễn Thái Phong11/09/200271402211Học bạ26.4
183206224088 Lê Thị Yến Phụng10/02/200271402471Học bạ26.4
184188003216 Hoàng Quỳnh Trang16/11/200271402021Học bạ26.4
185044302005727 Phạm Thị Lệ Giang10/01/200271402011THPT26.4
186212870318 Nguyễn Ngọc Minh25/05/200271402091THPT26.4
187215625566 Nguyễn Ngọc Trinh26/02/200271402171Học bạ26.38
188192000601 Nguyễn Ngọc Bảo Phương14/10/200271402211THPT26.35
189201860107 Đặng Thị Lệ Hằng03/11/200271402091Học bạ26.35
190231370554 Dương Nữ Khánh Huyền12/09/200271402092Học bạ26.35
191231237733 Phạm Thị Thanh Thơ24/04/200271402011THPT26.35
192044302006066 Trần Thị Minh Tâm14/10/200271402011Học bạ26.3
193321620786 Lê Thanh Hải15/12/20017140209TA1Học bạ26.3
194017009337 Lê Văn Bình12/05/200271402091Học bạ26.3
195184417723 Nguyễn Vũ Hạ15/01/200271402131Học bạ26.25
196197472966 Nguyễn Hữu Phú08/05/200171402211Học bạ26.25
197191923020 Lý Gia Minh Phú07/05/200271402131Học bạ26.25
198206322895 Nguyễn Thị Thảo Hồng14/06/200271402101Học bạ26.25
199044300004249 Trần Thị Chi01/09/200071402191Học bạ26.25
200192185332 Hoàng Phương21/11/20027140212TA1Học bạ26.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS