Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
601191920927 Nguyễn Nguyên Nhật26/03/200271402021THPT24.65
602191906876 Nguyễn Thành Trung25/11/199971402211THPT24.65
603264554920 Đào Phạm Thanh Dương20/05/200271402171Học bạ24.63
604191971246 Nguyễn Thị Như Hảo09/07/200271402011THPT24.6
605192190177 Hồ Thị Vối15/06/200171402011THPT24.6
606192187245 Nguyễn Thị Như Ý18/05/200271402011THPT24.6
607231358105 Rơ Lan Lê Lan Anh19/08/200271402011THPT24.6
608192134816 Hồ Thị Hàn My18/11/200271402021Học bạ24.6
609040302000195 Hoàng Thị Cẩm11/02/200271402191Học bạ24.6
610206213698 Lê Thị Hoàn Huyền Trang10/05/200271402022Học bạ24.6
611044302004766 Trần Thị Huyền10/01/200271402011Học bạ24.6
612191997644 Hoàng Văn Dũng24/01/200171402091Học bạ24.6
613187594597 Nguyễn Thị Quỳnh01/08/199873104031Học bạ24.6
614178594597 Nguyễn Thị Quỳnh01/08/199873104031Học bạ24.6
615192069206 Nguyễn Thị Hoài Thi22/04/200271402172Học bạ24.6
616192108673 Võ Thị Khánh Thư07/07/200271402092THPT24.6
617233345388 Phạm Thị Thu11/05/200271402091THPT24.55
618233280642 Nguyễn Phạm Tuấn Anh03/09/200071402093THPT24.55
619197480765 Lê Thị Hằng10/10/200271402124THPT24.55
620191691555 Hoàng Thị Mỹ Phương30/07/199071402021Học bạ24.55
621201861520 Phùng Thị Mỹ Duyên13/04/200271402021Học bạ24.55
622184451007 Nguyễn Thị Minh Thư20/01/200271402011Học bạ24.55
623044202001702 Phạm Hưng Quân17/07/200271402122Học bạ24.55
624044202001701 Phạm Hưng Quân17/07/200271402092Học bạ24.55
625044302000396 Hoàng Lê Thương30/12/200271402021Học bạ24.55
626191902806 Lê Viết Nhật Hưng02/12/199873104031Học bạ24.55
627184444243 Nguyễn Lê Na08/11/200271402021Học bạ24.55
628184459187 Nguyễn Thị Quỳnh Trang16/07/200271402111Học bạ24.55
629192000306 Trần Thị Hồng Ty21/11/200271402011THPT24.55
630192077706 Dương Thị Hà Giang02/02/200271402022THPT24.55
631044202000734 Phạm Hữu Bảo28/10/200271402211THPT24.55
632192036332 Lê Hữu Hoàng23/06/200271402211THPT24.5
633241865762 Nguyễn Thanh Liêm12/03/200271402181THPT24.5
634192135092 Trần Thị Ngọc Ánh25/03/200273104031THPT24.5
635201872840 Trương Thị Hoài Thu31/08/200271402191THPT24.5
636212618695 Võ Xuân Lợi30/10/200271402191THPT24.5
637188008472 Trần Thị Lụa23/07/200271402021THPT24.5
638184459904 Lê Thu Phương20/11/200271402021THPT24.5
639184384423 Lê Thị Kim Chi07/12/200271402021THPT24.5
640184401250 Nguyễn Thị Minh01/03/200271402021THPT24.5
641184442585 Nguyễn Thị Hoài Thương02/06/200271402021THPT24.5
642044302004034 Nguyễn Thị Hồng11/11/200271402021THPT24.5
643197500430 Nguyễn Thị Trà Thu24/07/200271402021THPT24.5
644197423700 Hồ Thị Minh Nguyệt25/05/200271402021THPT24.5
645197426781 Hồ Thị Quỳnh19/05/200271402021THPT24.5
646191972632 Dương Thị Thu Thương14/07/200271402021THPT24.5
647192218669 Hồ Thị Minh Thào25/10/200271402021THPT24.5
648206455481 Tơ Ngôl Thu26/06/200271402021THPT24.5
649212531240 Nguyễn Khắc Khai18/05/200271402021THPT24.5
650044302004475 Nguyễn Thị Giang21/01/200271402011THPT24.5

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS