Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
851212429020 Đinh Thị Kiều06/04/200271402011THPT23.6
852184445807 Đồng Thị Bảo23/01/200271402091THPT23.6
853191921590 Nguyễn Minh Nhật22/04/200271402091THPT23.6
854191924015 Nguyễn Thị Thu Hằng16/12/20027140209TA2THPT23.6
855206054121 Bờ Lúp Thị Minh Tâm16/10/200271402171THPT23.58
856197395942 Nguyễn Thị Hoài Thương15/02/200271402011THPT23.55
857192136549 Võ Thị Thu Hiếu25/08/200271402011THPT23.55
858192220623 Nguyễn Duy Giàu01/01/200271402211Học bạ23.55
859192031424 Huỳnh Quốc Trịnh29/01/200171402211Học bạ23.55
860044302001924 Trần Thị Yến Nhi10/01/200271402011Học bạ23.5
861038201004654 Trương Tiến Đạt01/01/200171402021THPT23.5
862187912738 Nguyễn Thị Thùy10/02/200271402021THPT23.5
863184420354 Lưu Thị Mỹ09/07/200271402021THPT23.5
864184422856 Lê Thị Hiền My04/04/200271402021THPT23.5
865184425352 Phan Tuyết Ngân13/06/200271402023THPT23.5
866191923231 Lê Thị Phương Thảo02/02/200271402021THPT23.5
867191929094 Phan TrầN Thanh TrúC30/05/200271402021THPT23.5
868192106792 Dương Thị Thanh Tâm23/11/200271402021THPT23.5
869192134816 Hồ Thị Hàn My18/11/200271402021THPT23.5
870192218525 Hồ Thị Trà Giang26/03/200271402021THPT23.5
871192190839 Hồ Thị Hồng Nhung09/01/200271402021THPT23.5
872206174310 Tangôn Thị Vừng06/11/200271402021THPT23.5
873233350056 Trần Thị Thu25/08/200271402021THPT23.5
874231341809 Phạm Trần Khánh Linh05/09/200271402021THPT23.5
875231428274 Vũ Thị Thanh ThủY20/07/200271402023THPT23.5
876231187663 Trịnh Minh Toàn02/03/200271402021THPT23.5
877231350351 Phan Thị Thu18/03/200271402021THPT23.5
878241959631 Nguyễn Thị Ngọc Mai24/06/200271402021THPT23.5
879187795563 Vi Kim Chi22/04/200271402011THPT23.5
880197501054 Lê Thị Chung22/07/200271402011THPT23.5
881212618561 Phan Thị Thùy Trang04/08/200171402011THPT23.5
882187909802 Trần Thị Tuyết Nga01/07/200271402171THPT23.5
883197387706 Đoàn Hạnh Nguyên14/08/20027140209TA1THPT23.5
884184405344 Nguyễn Quốc Liêm06/05/200271402041THPT23.5
885197424319 Hồ Thị Cưởi07/04/200171402051THPT23.5
886212516132 Phạm Thị Thảo12/09/200271402051THPT23.5
887241936174 Nông Thị Hậu02/09/200271402081THPT23.5
888197408085 Lê Thị Trà My21/08/200271402021THPT23.5
889184444916 Hoàng Thị Hồng Vân08/12/200271402171THPT23.5
890184442747 Thái Thị23/05/200271402171THPT23.5
891191976890 Trần Đình Diệu Hương21/12/200271402171THPT23.5
892191920245 Dương Thị Như Ý08/02/200271402171THPT23.5
893072200001103 Trần Thanh Trung09/12/200071402173THPT23.5
894201872587 Nguyễn Thị Thùy Trinh12/12/200271402211THPT23.5
895184414821 Nguyễn Thị Phương Thảo04/01/20027140202TA2THPT23.45
896201872276 Lê Thị Quỳnh Nhi01/01/20027140212TA1THPT23.45
897184442471 Đàm Huyền Trang12/12/200271402011THPT23.45
898191920348 Lê Thị Hoàng Anh15/12/200271402011THPT23.45
899184380781 Nguyễn Thị Thanh Phương28/07/200271402022THPT23.45
900192106695 Mai Thị Ngọc Trâm01/11/200271402011Học bạ23.45

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS