Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
551192105553 Phạm Thị Thiện Trang25/09/200271402091Học bạ24.75
552187918795 Quang Kim Ngân28/02/200271402011THPT24.75
553184444912 Trần Thị Oanh01/11/200271402011THPT24.75
554044302004700 Phạm Thị Phương Thảo11/07/200271402011THPT24.75
555191921203 Nguyễn Uyên Kim Ngân25/06/200271402011THPT24.75
556192077540 Mai Thị Ly04/10/200271402011THPT24.75
557187786745 Vi Thái San22/10/200271402021THPT24.75
558184444236 Nhự Thị Quỳnh Linh07/12/200271402021THPT24.75
559184417644 Lê Thị Cẩm Nhung17/01/200271402021THPT24.75
560184470970 Nguyễn Việt10/08/200271402021THPT24.75
561184414879 Nguyễn Thị Mai Thảo24/09/200271402021THPT24.75
562184458780 Nguyễn Thị Anh Thơ21/10/200271402021THPT24.75
563184424927 Nguyễn Thị Thanh Tâm24/10/200271402021THPT24.75
564184453523 Phan Thị Hoài Nhung26/10/200271402021THPT24.75
565044302003413 Nguyễn Thị Như Quỳnh02/09/200271402021THPT24.75
566044302005497 Phạm Thị Nga20/02/200271402021THPT24.75
567192203507 Hồ Thị Nhi04/01/200271402021THPT24.75
568191922858 Hoàng Phương Nhi01/12/200271402021THPT24.75
569206054293 Chung Thị Thanh Hằng01/01/200271402021THPT24.75
570233348297 Nguyễn Khánh Ly12/06/200271402021THPT24.75
571233364728 Trương Thị Khánh Huyền04/01/200271402021THPT24.75
572192106111 Nguyễn Vân Nga23/11/200071402041THPT24.75
573184458635 Dương Trà My20/01/20027140202TA1THPT24.75
574044302001093 Đặng Thị Thu Huyền03/11/200271402021THPT24.75
575206165338 Lê Thị Mỹ18/04/200271402051THPT24.75
576206054174 Coor Sương28/05/200271402051THPT24.75
577192104677 Ngô Viết Hoàng06/04/200271402082THPT24.75
578206343109 Nguyễn Quang02/09/200271402081THPT24.75
579188004619 Đặng Thị Huyền12/02/200271402171THPT24.75
580044302003853 Phan Thị Ngọc Trâm30/08/200271402171THPT24.75
581191921408 NguyễN Thanh Xuân Nhi19/01/200271402171THPT24.75
582192072476 Trần Thị Thanh21/11/200271402171THPT24.75
583036302004891 Đỗ Thị Bích Lụa02/10/200271402171THPT24.75
584206053973 Zơ Râm Ngọc02/01/200271402191THPT24.75
585191921105 Nguyễn Thanh An12/08/200271402181THPT24.75
586201862680 Trần Thị Thảo Nguyên16/02/200271402021Học bạ24.7
587192070656 Trần Thị Nhã Quỳnh26/11/200271402011THPT24.7
588192134773 Phan Thị Mỹ Nga01/01/200271402011Học bạ24.7
589187926954 Trần Thị Hương20/05/200271402011Học bạ24.7
590044302003942 Nguyễn Thị Hoài Phương24/07/200271402021Học bạ24.7
591044302003919 Hoàng Lệ Thủy01/05/200271402022Học bạ24.7
592192000620 Văn Thị Thanh01/01/200271402011Học bạ24.65
593191922216 Võ Thị Mỹ Trâm19/07/200271402021Học bạ24.65
594192220491 Phạm Thị Thiếp25/12/200271402011Học bạ24.65
595191922274 Trần Thị Huyền Nhi15/05/200271402091Học bạ24.65
596191922103 Võ Thị Phương Thảo30/11/200271402122Học bạ24.65
597191922858 Hoàng Phương Nhi01/12/200271402021Học bạ24.65
598188020133 Nguyễn Thị Mỹ Anh09/10/20027140202TA1Học bạ24.65
599241757144 Trần Phan Nghĩa09/01/200273104031Học bạ24.65
600191971024 Hồ Thị Như Quỳnh10/04/200271402011THPT24.65

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS