Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
301044302000447 Phạm Nữ Tường Loan11/11/200271402021THPT25.75
302191923680 Nguyễn Thị Thanh Vân17/03/200271402021THPT25.75
303192106437 Lê Thị Thảo Vân25/08/200271402021THPT25.75
304225947058 Trần Nguyễn Kiều My13/03/200271402021THPT25.75
305184444605 Nguyễn Thị Mai Loan16/05/200271402021Học bạ25.75
306206153695 Nguyễn Thị Thu Phương01/06/200271402472Học bạ25.75
307201860061 Nguyễn Thị Thanh Thủy23/01/200271402091Học bạ25.75
308251228548 Dương Hoàng Bảo Trâm15/01/200271402091Học bạ25.75
309184462093 Trần Thị Hồng Nhung28/05/200271402171Học bạ25.75
310184458719 Võ Thị Hoa20/01/200271402011Học bạ25.75
311206411808 Lê Thị Thanh Tuyền31/01/200271402021Học bạ25.75
312212456291 Nguyễn Tấn Sỹ29/10/200271402211Học bạ25.75
313251239626 Nguyễn Phước Khánh Thư27/04/200271402091Học bạ25.75
314187959554 Bùi Thị Phúc25/10/200271402021Học bạ25.75
315191921648 Nguyễn Thị Thanh Loan05/10/200271402021Học bạ25.75
316197389118 Đỗ Văn Sơn01/12/200271402492Học bạ25.75
317184417954 Nguyễn Công Chính10/10/200271402181THPT25.75
318044302002971 Nguyễn Thị Nương11/07/200271402121Học bạ25.7
319184410823 Chu Thị Cẩm02/11/200171402171Học bạ25.67
320187919030 Võ Thị Diễm Quỳnh18/04/200271402021Học bạ25.65
321184441539 Nguyễn Thị Thanh Huyền19/07/200171402021Học bạ25.65
322192000306 Trần Thị Hồng Ty21/11/200271402011Học bạ25.65
323206038747 Nguyễn Thị Hồng Ánh18/04/200271402121Học bạ25.65
324044302000859 Đinh Thị Hoài Thanh24/01/200271402091Học bạ25.65
325197387419 Hoàng Thị Ngọc Nhung02/06/200271402021Học bạ25.65
326231440856 Nguyễn Lê Thảo Vy21/02/200271402121Học bạ25.65
327191919616 Nguyễn Lê Thảo Ly27/06/200271402091Học bạ25.65
328191908533 Trương Thị Thu Thảo25/03/200073104031Học bạ25.65
329044302004362 Nguyễn Phương Lê Na24/07/200271402021THPT25.65
330184424864 Nguyễn Thị Thùy Dung09/06/200271402171Học bạ25.63
331188004121 Trần Nữ Linh Chi07/07/200271402021Học bạ25.6
332184368061 Phạm Thị Linh Chi05/07/200271402171Học bạ25.58
333197424519 Lê Nữ Quỳnh Châu12/11/200271402122Học bạ25.55
334184410541 Nguyễn Ngọc Diệp30/07/200271402021Học bạ25.55
335197424519 Lê Nữ Quỳnh Châu12/11/200271402131Học bạ25.55
336231333921 Hoàng Hồ Thùy Dương05/11/200271402124Học bạ25.55
337233328015 Lê Thị Hương20/06/200271402021Học bạ25.55
338191920413 Hoàng Thị Thủy Quỳnh13/06/200271402011THPT25.55
339191921840 Huỳnh Thị Hà Vy09/09/200271402174THPT25.55
340191910344 Mai Gia Bảo13/01/200071402123THPT25.55
341201860022 Võ Thị Như Yên12/04/20027140202TA1THPT25.5
342191922250 Trần Văn05/09/200271402081THPT25.5
343191919689 Nguyễn Quốc Nghĩa15/11/200271402091THPT25.5
344184444864 Nguyễn Thảo Vân10/07/200271402171THPT25.5
345184442809 Nguyễn Thị Huyền Trang11/07/200271402171THPT25.5
346044302005122 Đinh Thị Ngọc06/08/200271402171THPT25.5
347197461018 Nguyễn Đức Hảo03/05/200171402172THPT25.5
348206455398 Blúp Lưu09/06/200271402171THPT25.5
349233317555 Nguyễn Thị Quỳnh Ánh08/11/200271402171THPT25.5
350192218377 Hồ Thị Si04/06/200271402011THPT25.5

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS