Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
651191920106 Trần Minh Hằng20/05/200271402011THPT24.5
652191920342 Nguyễn Xuân Hồng10/06/200271402011THPT24.5
653187898764 Bạch Huy Thông26/08/200271402091Học bạ24.5
654044302002394 Ngô Thị Hồng Ly18/05/200271402011Học bạ24.5
655184421271 Nguyễn Ngọc Bao Dung22/09/200271402021Học bạ24.5
656187918241 Nguyễn Thị Hải Yến27/01/200271402021Học bạ24.5
657187892538 Vũ Thị Khánh Huyền02/07/200171402121THPT24.5
658187904026 Phan Thảo Anh18/12/20027140202TA1THPT24.5
659206154891 Arất Thị Bhứt12/03/200271402041THPT24.5
660197438998 Nguyễn Thị Diệu Anh05/02/200271402091THPT24.5
661192070636 Trần Phạm Thuỳ Dương29/10/200271402093THPT24.5
662184380337 Đồng Bảo Huy17/03/200071402091Học bạ24.5
663206467559 Huỳnh Thị Cẩm01/09/200171402081THPT24.5
664201882269 Nguyễn Thị Thùy Trang09/02/200271402171THPT24.5
665184444944 Nguyễn Đức Xuân22/12/200271402171THPT24.5
666184465010 Từ Thị Tâm20/11/200271402173THPT24.5
667044302002120 Bùi Thanh Huyền10/02/200271402171THPT24.5
668191999396 Lê Nguyễn Thị Diễm Phúc08/07/200271402171THPT24.5
669233317504 Y Hát09/10/200271402172THPT24.5
670191921404 Trần Xuân Nghĩa14/07/200271402121THPT24.45
671201832032 Lương Thị Thuỳ Trinh01/07/200271402021Học bạ24.45
672192107080 Nguyễn Thị Thu Uyên30/05/200271402021Học bạ24.45
673192106173 Lê Thị Thu Uyên27/11/200171402021Học bạ24.45
674191920608 Lê Ngọc Tường Vy06/09/200271402091Học bạ24.45
675044302000180 Phạm Hoàng Linh Nga29/11/200271402021Học bạ24.45
676192108100 Nguyễn Thị Khánh Vân29/01/200271402021Học bạ24.45
677192103087 Trần Thị Tuyết Trinh01/07/200171402022Học bạ24.45
678191922365 Đặng La Bảo Ngọc26/08/200271402131Học bạ24.45
679044302004239 Đặng Thị Tố Nga22/04/200271402011THPT24.45
680197427390 Hồ Thị Xiên10/04/200271402011THPT24.4
681192031481 Lý Thị Thanh Hương01/03/200271402011THPT24.4
682191916916 Lê Nguyễn Nhật Minh30/08/20017140212TA3THPT24.4
683251285496 Nguyễn Lê Hoàng Dung24/12/200271402092THPT24.4
684201830790 Đỗ Phạm Trang Sự02/02/200271402091Học bạ24.4
685197393937 Trần Y Tĩnh27/02/200271402091THPT24.35
686184439572 Nguyễn Thị Diễm24/04/200171402011THPT24.35
687191971568 Nguyễn Thị Thanh Thảo02/06/200271402011THPT24.35
688192074575 Lê Thị Xuân Hiếu28/03/200271402011THPT24.35
689187969251 Nguyễn Thị Hồng Minh07/02/200271402021Học bạ24.35
690191922501 Võ Văn Khiêm02/07/200271402091Học bạ24.35
691272979329 Trương Ngọc Ánh13/03/200271402021Học bạ24.35
692192105632 Võ Thị Kim Chi25/07/200271402021Học bạ24.35
693079302020571 Văn Thị Thuỷ Tiên11/11/200271402082Học bạ24.35
694187960473 Võ Thùy Dương28/10/200271402171Học bạ24.32
695191972365 Hoàng Thị Thanh Huyền06/09/200271402012THPT24.3
696192068132 Nguyễn Công Danh27/12/200071402092THPT24.3
697191921053 Trần Văn Đạt29/10/200271402122THPT24.3
698187926630 Hồ Sỹ Toàn17/01/200271402211THPT24.3
699192218259 Lê Văn Đạt28/04/200271402181THPT24.25
700206124756 Nguyễn Thị Hồng Yến30/09/200273104031THPT24.25

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS