Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1051192144302 Hồ Thị Sim26/03/200271402011THPT22.75
1052197389366 Lê Thị Thảo Nhung25/12/200271402011Học bạ22.75
1053191999298 Đặng Thúy Như05/06/200271402011Học bạ22.75
1054184433323 Phan Thị Ngân01/08/200273104031Học bạ22.75
1055201872774 Phan Lê Như Ngọc27/07/200271402022THPT22.75
1056184414271 Nguyễn Thị Tú Linh18/10/200271402022THPT22.75
1057044202001164 Đinh Đức Thắng30/08/200271402021THPT22.75
1058044302004257 Nguyễn Thị Hồng Nhung23/08/200271402024THPT22.75
1059044302004155 Nguyễn Thị Thu Hằng10/11/200271402021THPT22.75
1060044302002789 Trần Thị Nga16/01/200271402021THPT22.75
1061044302003912 Dương Thị Thanh Thủy03/10/200271402021THPT22.75
1062044302004287 Võ Thị Hương26/07/200271402021THPT22.75
1063192218380 Hồ Thị Trang10/01/200271402021THPT22.75
1064192105651 Lê Thị Bích Liên19/01/200271402021THPT22.75
1065192134643 Lê Thị Thuỳ Trân19/08/200271402021THPT22.75
1066206398478 Nguyễn Thị Trí Nguyên03/11/200271402022THPT22.75
1067206455419 Bling Ái Lang18/06/200271402021THPT22.75
1068233305913 Nguyễn Dương Hải Ly06/04/200271402021THPT22.75
1069233317823 Ngô Thị Vân20/02/200271402021THPT22.75
1070231279836 Phan Thị Quỳnh My10/04/200271402022THPT22.75
1071192002136 Hoàng Thị Tố Uyên25/10/200271402021THPT22.75
1072192203420 Lê Thị Hằng20/10/200171402011THPT22.75
1073192106602 Trương Thị Quỳnh Anh10/03/200271402021THPT22.75
1074197426843 Hồ Thị San20/11/200271402051THPT22.75
1075184430060 Lê Minh Phượng28/09/200171402091THPT22.75
1076184471070 Nguyễn Lê Việt Anh02/04/200271402082THPT22.75
1077206343110 Lê Xuân Bách15/04/200271402081THPT22.75
1078184459780 Phạm Thị Linh02/03/20027140202TA3THPT22.75
1079037302002477 Trần Thị Hồng10/08/200271402171THPT22.75
1080188003555 Nguyễn Thị Hải21/10/200171402172THPT22.75
1081184459711 Nguyễn Bảo Cường30/09/200271402171THPT22.75
1082184448765 Lê Mỹ Linh07/06/200271402171THPT22.75
1083184398156 Võ Thị Điệp15/05/200271402171THPT22.75
1084192068307 Hồ Thị Vỹ Chi22/10/200171402171THPT22.75
1085206250072 Nguyễn Thị Lê Vy13/12/200271402171THPT22.75
1086212456500 Hồ Thị30/04/200271402171THPT22.75
1087261552903 Văn Trần Công Nguyên14/10/200271402173THPT22.75
1088192140307 Nguyễn Anh Thuần01/01/200271402181THPT22.75
1089206039925 Hồ Thị Na28/02/200271402181THPT22.75
1090261614485 K Văn Xung Khoa17/01/200271402491THPT22.75
1091191922056 Võ Đình Công Định03/01/200271402092THPT22.7
1092192110142 Trần Thanh Ngọc Hiền19/04/200271402021THPT22.7
1093044302004952 Nguyễn Thị Thúy01/01/200271402011THPT22.7
1094197406189 Lê Thị Huệ07/08/200271402011THPT22.7
1095191937112 Lê Thị Kiều Oanh26/11/200071402011THPT22.7
1096044302000791 Nguyễn Thị Nhật Ánh27/04/200271402011THPT22.65
1097191923815 Tôn Nữ Mỹ Anh08/12/200271402212Học bạ22.65
1098044302005420 Nguyễn Thị Thanh Hương25/05/200271402011Học bạ22.65
1099184186726 Trần Công Minh30/12/199573104031Học bạ22.65
1100231356946 Đỗ Thị Thu30/03/200273104031Học bạ22.65

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS