Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
1451231415432 Lê Bảo Thiên22/07/200271402022THPT21.25
1452192035642 Nguyễn Công Bằng25/10/200273104031THPT21.25
1453191922455 Văn Đình Huyền Trang05/07/200271402211THPT21.25
1454044202000721 Cao Tiến Hùng01/11/200271402171THPT21.25
1455197463906 Lê Thế Tùng Lâm27/05/200271402171THPT21.25
1456192105438 Lê Thị Như Ngọc05/07/200271402172THPT21.25
1457192203311 Lê Thị Kiều01/03/200271402171THPT21.25
1458192210009 Hồ Thị Mỹ Nương15/05/200271402171THPT21.25
1459192203237 Trần Thị Nghiêm03/09/200271402171THPT21.25
1460206039927 Hồ Thị Trúc Thư22/12/200271402191THPT21.25
1461184465400 Nguyễn Thị Ánh22/02/200271402022THPT21.2
1462192074584 Dương Thị Diệu Huyền25/04/200271402021THPT21.2
1463197388859 Nguyễn Thị Thúy Hằng25/09/200271402011THPT21.2
1464191923816 Đặng Nguyễn Thanh Nhàn19/02/200271402011THPT21.2
1465191923210 Nguyễn Xuân Khánh Minh26/08/200271402011THPT21.2
1466212809080 Nguyễn Hoàng Anh Khuê02/07/200271402011Học bạ21.2
1467191923359 Ngô Lê Thảo Vy31/10/200271402011Học bạ21.15
1468212589664 Võ Trà Giang15/06/200273104035Học bạ21.15
1469044302000208 Đặng Thị Thu Lan19/05/200271402021THPT21.15
1470191928661 Tôn Nữ Uyên Nhi26/11/200271402021THPT21.15
1471184411609 Đặng Bá Tuân04/07/200171402092THPT21.15
1472201860303 Đặng Thị Lan Phương26/03/200171402022THPT21.1
1473188004704 Nguyễn Thị Nga31/01/200271402022THPT21.1
1474188008986 Nguyễn Thị Kiều Oanh23/10/200271402022THPT21.1
1475036302010874 Mai Thị Tuyết Nhung08/08/200273104031Học bạ21.1
1476184465370 Nguyễn Thị Hồng Nhung05/02/200271402011THPT21.1
1477197474162 Nguyễn Thị Tịnh Tâm27/10/200271402011THPT21.1
1478184409093 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh27/01/200271402011THPT21.05
1479044302004112 Dương Thị Thanh Lam10/01/200271402011THPT21.05
1480191921492 Nguyễn Tuyết Nga25/02/200271402011THPT21.05
1481192105306 Nguyễn Thị Ngọc15/03/200271402011THPT21.05
1482191999435 Hồ Thị Kim Mỹ13/06/200271402011Học bạ21.05
1483191923484 Nguyễn Thị Bảo Trâm03/09/200273104033Học bạ21.05
1484192032607 Trần Thị Thuỳ My21/11/200271402022THPT21.05
1485231421744 Trần Thị Thanh Trinh22/10/200271402022THPT21.05
1486188020133 Nguyễn Thị Mỹ Anh09/10/20027140202TA3THPT21.05
1487122416593 Hoàng Thị Liên07/11/200271402081THPT21
1488187887222 Lê Thị Ngọc Hải17/11/200271402082THPT21
1489206174566 Bling Truy16/07/200271402081THPT21
1490044302002826 Đinh Thùy Dung03/07/200271402121THPT21
1491197397745 Nguyễn Thái Minh05/06/200271402091THPT21
1492191922293 Lê Thị Nguyệt Vy20/04/200271402021THPT21
1493206039958 Hồ Thị Hằng01/05/200271402051THPT21
1494201870422 Lê Thị Như Ngọc29/01/200271402021THPT21
1495187924290 Hồ Thị Xuyên21/08/200171402021THPT21
1496184417542 Cao Thị Thùy15/05/200271402021THPT21
1497184458721 Phạm Thị Thanh Huyền19/12/200271402021THPT21
1498184457716 Từ Thị Lộc08/10/200271402022THPT21
1499184440547 Nguyễn Thị Ngọc Anh28/07/200271402021THPT21
1500044302003247 Đinh Thị Mỹ Ly14/04/200271402021THPT21

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS