Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
751188025510 Lê Thị Yến20/02/200271402011THPT24.05
752188025510 Lê Thị Yến20/02/200271402011Học bạ24.05
753192078998 Nguyễn Duy Bảo Ngọc18/06/200271402011Học bạ24.05
754212429020 Đinh Thị Kiều06/04/200271402011Học bạ24.05
755191906387 Nguyễn Đăng Lan Phương22/03/200071402171Học bạ24.03
756264570348 Trần Thị Hoài Vy09/12/200273104031Học bạ24
757092201003709 Nguyễn Chí Thành29/09/200171402081Học bạ24
758187950029 Trần Thị Mai Phương12/12/200071402022Học bạ24
759035302002622 Nguyễn Thị Huế09/08/200271402021THPT24
760187835078 Lô Thị Như23/06/200271402021THPT24
761184396734 Võ Thị Hồng19/07/200271402022THPT24
762184398869 Trần Thị Minh Hoài03/06/200271402021THPT24
763044302002034 Cao Mỹ Linh18/03/200271402021THPT24
764044302003697 Đinh Thị Mỷ Tâm22/02/200271402022THPT24
765191999091 Đỗ Thị Uyên01/01/200271402021THPT24
766192105560 Phạm Thị Xuân Lành01/02/200271402021THPT24
767206054325 Tơ Ngôl Thị Kiều Nhung14/01/200271402021THPT24
768212517408 Phạm Thị Lệ10/08/200271402022THPT24
769212518659 Phạm Thị Y Nhi27/02/200271402021THPT24
770233328015 Lê Thị Hương20/06/200271402021THPT24
771187882103 Cao Thị Hải Yến14/05/200171402011THPT24
772184465955 Hoàng Thị Thanh Minh19/05/200271402011THPT24
773192220491 Phạm Thị Thiếp25/12/200271402011THPT24
774206054096 Zơ Râm Thế Anh20/10/200271402041THPT24
775221496611 Võ Thị Thanh Ngân31/08/20017140209TA6THPT24
776191922501 Võ Văn Khiêm02/07/200271402091THPT24
777233344475 Trần Nguyễn Bảo Trân22/06/200271402097THPT24
778201867150 Bùi Thị Thu Ngân13/10/200271402021Học bạ24
779215551677 Nguyễn Lâm Vy27/10/200271402082THPT24
780184400569 Phan Thị Kiều Oanh08/01/200271402172THPT24
781184428052 Đặng Phúc Tiến25/01/200271402171THPT24
782191916078 Phạm Thị Anh Thư12/10/200171402171THPT24
783188033331 Nguyễn Thị Ánh Ngọc27/05/200271402191THPT24
784184448703 Nguyễn Thị Trà My18/09/200271402193THPT24
785184410871 Lê Thị Hồng Hạnh17/08/200273104032THPT24
786184457599 Hồ Thị Bích Ngà24/06/200271402011THPT23.95
787231297573 Trần Thị Mỹ Huệ09/05/200271402021THPT23.95
788187985085 Trương Thị Hà My18/10/200271402011Học bạ23.9
789044302003842 Hoàng Thị Bích Diệu28/09/200271402011THPT23.9
790192105509 Phạm Thị Ngọc Yến25/08/200271402011THPT23.9
791192072202 Nguyễn Ngọc Diệu Huyền22/11/200271402011THPT23.9
792192000274 Cao Thị Linh01/01/200271402091THPT23.9
793191926951 Lê Nguyễn Nam Trân12/10/200271402093THPT23.9
794225931163 Nguyễn Ngọc Thanh Vy06/08/200271402125THPT23.9
795187985085 Trương Thị Hà My18/10/200271402011THPT23.88
796192000317 Trần Thị Tường Vi08/12/200271402011THPT23.85
797192107132 Phạm Thị Sáu12/05/200271402011THPT23.85
798197500527 Hồ Thị Cẩm Ly10/06/200271402011Học bạ23.85
799197323698 Nguyễn Như Hậu10/04/199571402121THPT23.85
800192077721 Nguyễn Lê Hoàng Long15/09/200271402091THPT23.85

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS