Danh sách trúng tuyển ĐH chính quy trường Đại học Sư phạm Huế 2020


Chọn ngành     Tìm kiếm
801197409933 Nguyễn Tú Linh27/02/200271402174THPT23.85
802184443646 Nguyễn Thị Mỹ Nhân05/03/200271402093THPT23.8
803044202004769 Nguyễn Phan Nhật Hoàng26/02/200271402092THPT23.8
804187925807 Phạm Thị Vân30/05/200171402011THPT23.8
805184416284 Đinh Thị Trà My20/06/200271402011THPT23.8
806192218696 Hồ Thị Lan21/09/200271402011THPT23.75
807192218375 Lê Thị Tuyết19/10/200271402011THPT23.75
808192071840 Nguyễn Thị Như Quỳnh17/11/200271402011THPT23.75
809038302002567 Vi Thị Như09/09/200271402022THPT23.75
810184448623 Phạm Thị Giang20/05/200271402021THPT23.75
811184443735 Nguyễn Văn Hùng16/11/200271402021THPT23.75
812184421663 Hoàng Thị Diệu Huyền20/01/200271402022THPT23.75
813184452058 Phan Thị Hương21/11/200271402022THPT23.75
814184418506 Võ Thị Kim Thành15/05/200271402021THPT23.75
815044302005232 Trương Trần Linh Nga16/05/200271402021THPT23.75
816197473077 Nguyễn Thị Thủy24/02/200271402021THPT23.75
817197426821 Hồ Thị16/08/200271402021THPT23.75
818192204914 Lê Như Quỳnh22/03/200271402021THPT23.75
819233326035 Lê Ngọc Sương25/12/200271402021THPT23.75
820233346801 Y Hoa04/11/200271402021THPT23.75
821191922632 Phan Anh Kiệt27/08/200271402093THPT23.75
822201805695 Nguyễn Lê Đình Việt Anh23/07/200271402051THPT23.75
823245459164 Điểu Đặng Ngọc Tiến19/10/200171402051THPT23.75
824044302001164 Hồ Thị Nguyên22/01/200271402171THPT23.75
825197481839 Nguyễn Như Quỳnh24/03/200271402171THPT23.75
826191923579 Lê Thị Hồng Ngọc15/07/200271402171THPT23.75
827191921113 Nguyễn Thị Ngọc Ánh13/06/200271402171THPT23.75
828191922946 Nguyễn Đình Chí Nhân20/03/200271402171THPT23.75
829187963963 Hoàng Thu Trang12/05/200271402184THPT23.75
830197473643 Trần Ngọc Xuân19/10/200271402182THPT23.75
831197406817 Lê Viết Tưởng26/12/200271402181THPT23.75
832187902970 Lô Thị Ngân24/04/200271402191THPT23.75
833192210517 Phạm Thị Huệ21/09/200271402191THPT23.75
834192211494 Hồ Thị Thu Trúc15/08/200271402192THPT23.75
835191919364 Nguyễn Thị Bích Du20/12/200271402091THPT23.7
836191920604 Hoàng Ngọc Lân25/04/200271402091THPT23.7
837184375389 Lê Phương Thảo15/12/200271402131THPT23.7
838044302005984 Nguyễn Thị Hoài Nhi08/11/200271402021THPT23.7
839192030974 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung28/04/200271402011THPT23.7
840187975008 Kim Thị Dung07/09/200271402041THPT23.66
841192031503 Phạm Văn Nhân19/03/200271402101THPT23.65
842044302002368 Đỗ Hoàng Diệu Ngân09/03/200271402122THPT23.65
843192068573 Nguyễn Hữu Phước07/02/200271402091THPT23.65
844231451037 Đoàn Hưng Nguyên15/04/200271402091THPT23.65
845044302002385 Nguyễn Trần Gia Lai30/06/200271402011THPT23.65
846044302004046 Nguyễn Thị Diệu Linh19/08/200271402011Học bạ23.65
847192107076 Hoàng Thị Ánh Đào01/03/200271402016Học bạ23.65
848191921130 Đoàn Phan Hoàng Anh24/06/200271402021THPT23.6
849191921575 Trần Thị Minh Thư07/07/200271402021THPT23.6
850192104913 Nguyễn Thị Loan18/12/200171402011THPT23.6

BÁO CHÍ VIẾT VỀ DHS